Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFreitag, Charlotte
dc.contributor.authorMobæk, Jesper Søndergaard
dc.date.accessioned2017-12-11T09:33:36Z
dc.date.available2017-12-11T09:33:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469914
dc.descriptionBacheloroppgaver sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleiere bruke miljøbehandling for å redusere bruk av tvang hos pasienter med demens med utfordrende atferd i sykehjem? Bakgrunn: Grunnet befolkningsvekst og økt levealder vil tallene på personer med demenssykdom øke de neste årene. Vi har opplevd bruk av tvang i ulike sykehjemsavdelinger, både der det foreligger tvangsvedtak og ikke. Vi har erfart at miljøbehandling kan være et godt tiltak for å skape relasjoner til personene med demens. Vi ønsker derfor å se på demens, miljøbehandling og bruk av tvang. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å finne svar på problemstillingen, basert på fag- og forskningslitteratur og erfaringer fra praksis. Dette vil bidra til økt kunnskap om demens, miljøbehandling og bruk av tvang. Metode: Dette er en litteraturstudie, som baserer seg på fag- og forskningslitteratur og erfaringer fra praksis, som vi sammenligner med forskning for å finne svar på problemstillingen. Resultat: Teori og forskning viser til at bruk av tvang i norske sykehjem er utbredt og gir konsekvenser for livskvaliteten for pasienten. Forskning viser at mangel på kompetanse og kunnskap er en av hovedgrunnene til forekomsten av bruk av tvang. Å ha kjennskap til pasienten og skape en relasjon vil legge til rette for miljøbehandling, som vil gi økt livskvalitet hos pasienten med demens. Sykepleieren må ha gode holdninger og møte mennesket bak sykdommen. Konklusjon: Funn gjort i denne oppgaven viser at miljøbehandling fremmer livskvaliteten og en følelse av tilhørigheten for pasienten. Dette bidrar til mindre forekomst av utfordrende atferd hos pasienten og reduserer bruk av tvangnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subjecttvangnb_NO
dc.subjectmiljøbehandlingnb_NO
dc.titleDemens og tvang - til pasientens beste?nb_NO
dc.title.alternativeDementia and coercion – for the patient’s best?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel