Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMagnusson, Elin
dc.contributor.authorSorknes, Therese Hatlevik
dc.date.accessioned2017-12-19T12:09:25Z
dc.date.available2017-12-19T12:09:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2472869
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Lidelsen schizofreni har, gjennom psykiatripraksisen, fanget vår interesse. Vi har fått inntrykk av at det er lite fokus på behovet for søvn. Vi vet at veiledning er en viktig sykepleiefunksjon. Liv Strand tar for seg prinsipper som omhandler sykepleie til pasienter med psykoselidelse. På bakgrunn av dette ønsker vi å finne ut hvordan sykepleier kan veilede pasienter med schizofreni i forhold til søvnforstyrrelser, gjennom å bruke noen av disse prinsippene. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere veilede pasienter med schizofreni slik at behovet for søvn blir ivaretatt? Metode: Oppgaven er en fordypningsoppgave med litteraturstudie som tilnærmingsmetode. Oppgaven baserer seg på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, forskning og egne erfaringer. Resultat: Forskning viser at 80 % av pasienter med schizofreni opplever søvnforstyrrelser. Dette kan skyldes blant annet forstyrrelser i den sirkadiske rytmen og forskyvning i melatoninproduksjonen. Søvnforstyrrelser kan føre til økt selvmordsrisiko, og sykepleierens veiledning i forhold til søvnproblematikk kan være avgjørende for å øke pasientens livskvalitet. Resultat av forskning viser at søvnforstyrrelser hos pasienter med schizofreni bør behandles ved hjelp av forskningsbaserte tiltak. Konklusjon: Sykepleier må tilby kontakt og regelmessighet, kjenne pasientens grenser, og vite hvor mye sykepleie pasienten har behov for, for å kunne skape en relasjon og dermed gi tilpasset veiledning med god kvalitet. Disse faktorene har også stor betydning for at tiltak i forhold til søvnforstyrrelser skal ha god effektnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectschizofreninb_NO
dc.subjectsøvnproblemernb_NO
dc.subjectsøvnforstyrrelsernb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.titleVeiledning for å bedre søvnhygienen hos pasienter med schizofreninb_NO
dc.title.alternativeGuidance for better sleephygiene in patients with schizophrenianb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel