Show simple item record

dc.contributor.authorNordhagen, Silje Marie
dc.contributor.authorRøyrås, Linda Sætre
dc.date.accessioned2017-12-21T11:24:32Z
dc.date.available2017-12-21T11:24:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473493
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med oppgaven er å få økt innsikt og kunnskap i hvordan sykepleier kan forebygge antibiotikaresistens, med spesielt fokus på MRSA, i somatisk sykehus. Dette er et viktig fokusområde fordi antibiotikaresistens anses å være en av de største truslene den globale helsen står ovenfor. Problemstilling: Hvilken kunnskap trenger sykepleier i somatisk sykehus for å forebygge antibiotikaresistens? Metode: I oppgaven er det brukt metoden litteraturstudie med utgangspunkt i pensumlitteratur, fag- og forskningsartikler og selvvalgt litteratur. Teori: I dette kapittelet presenteres det vi anser for å være aktuell teori. Her beskrives aktuelle begreper innenfor sykepleie, Florence Nightingales sykepleieteori, mikrobiologi og hygiene. Resultater: I oppgaven er det oppsøkt kunnskap for å fordype oss i hvilke tiltak sykepleier kan iverksette for å forebygge antibiotikaresistens på somatisk sykehus. I løpet av arbeidet har det blitt lagt frem en rekke tiltak en bør utføre, deriblant å oppsøke kunnskap og erfaringer for å ivareta pasienten. De sentrale tiltakene for å oppnå reduksjon av antibiotikaresistens er god håndhygiene, korrekt administrering av antibiotika og smitteverntiltak. Konklusjon: Tittelen på oppgaven er «trygge hender i kampen mot antibiotikaresistens». Dette er ment som et tosidig begrep. En skal ha rene hender som ikke viderefører smitte og en skal være trygg i arbeidet en utfører. Dette mener vi en kan oppnå gjennom tiltakene som er presentert i oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectantibiotikaresistensnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.titleTrygge hender i kampen mot antibiotikaresistensnb_NO
dc.title.alternativeSafe hands in the fight against antibiotic resistancenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record