Show simple item record

dc.contributor.authorSandlie, Marthe Orrhaug
dc.date.accessioned2018-01-12T10:04:43Z
dc.date.available2018-01-12T10:04:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477149
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Hvordan kan barnehagelæreren legge til rette for at de yngste barna får en best mulig tilvenning i barnehagen? Dette har vært problemstillingen og utgangspunktet for min bacheloroppgave. Gjennom intervjuer med en barnehagelærer i to forskjellige barnehager har jeg drøftet funnene jeg har gjort opp mot relevant teori. Blant annet har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i generell tilvenningsteori og hvordan barnehagelæreren kan legge til rette for å skape trygghet hos barnet. Gjennom arbeid med denne oppgaven har jeg funnet flere faktorer som er avgjørende for å skape en best mulig tilvenning for barnet. Konklusjonen jeg har kommet frem til er å skape et godt foreldresamarbeid fra dag én, bruke primærkontakten aktivt i oppstartsfasen samt å legge til rette i hvert enkelt tilfelle. Likevel er det viktig å understreke at det ikke finnes et konkret fasitsvar på hva som er den optimale tilvenningen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: How can the pre-school teacher facilitate for a habituation in its best way in kindergarten? This research question has been the starting point to my bachelor thesis. Throughout interviewing with two different pre-school teachers in two different kindergarten I have been discussing the founding against relevant theories. For example, I have spent a lot of time studying general theories of habituation, and how the pre-school teacher can facilitate for a safe environment for the children. Working with this thesis, I have found several factors that are crucial to make sure maximum level of habituation is achieved for the children. My conclusion is that the best way of achieving this is through a continuous parentteacher collaboration from the very first day, use the primary contact actively in the initial phase, in addition to facilitating specifically for every single case. Nevertheless, there are no one single answer to the question about an optimal habituation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjecttilvenningnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjecttrygghetnb_NO
dc.subjectprimærkontaktnb_NO
dc.subjectforeldresamarbeidnb_NO
dc.titleDen første tiden i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeThe first period in kindergarden.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record