Show simple item record

dc.contributor.authorJørgensen, Julie
dc.date.accessioned2018-01-15T09:48:26Z
dc.date.available2018-01-15T09:48:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477445
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg skriftspråkstimulering i barnehagen. Jeg går blant annet inn på sosiokulturell teori, emergent literacy, teori om språklig bevissthet og generelt litt om skriftspråkstimulering i barnehagen, for å belyse dette temaet. Videre tar jeg for meg de metodene jeg har benyttet i denne oppgaven og redegjør for en utprøving jeg har lagd og prøvd ut i en barnehage. Målet har vært å besvare denne problemstillingen: Hvordan kan man legge til rette for at barn i barnehagen utvikler interesse for og kompetanse i skriftspråk gjennom arbeid med lese- og skriveforberedende aktiviteter? For å besvare denne problemstillingen har jeg gjennomført en utprøving. Underveis, før og etter har jeg benyttet metoder som barnesamtaler, intervjuer og observasjon for å undersøke hvordan det skriftspråkstimulerende opplegget fungerte for barnegruppen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this assignment I am writing about emergent literacy skills in kindergarten. To approach this, I am using sociocultural theory, and theory about emergent literacy, phonemic awareness and writing in kindergarten, to illuminate this theme. Later in the assignment I write about the methods I have used in this assignment, and the project I tried out in the kindergarten. My desire for this assignment has been to answer this issue: How can the children develop an interest and competence in reading and writing through work with reading and writing preparatory activities? In order to answer this issue, I made a writing stimulating program. Throughout, before and after this project, I used interviews and observations to investigate how this project worked for this group.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectskriftspråkstimuleringnb_NO
dc.subjectlese- og skriveforberendenb_NO
dc.titleSkriftspråkstimulering i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeTo stimulate emergent literacy skills in kindergarten.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record