Show simple item record

dc.contributor.authorOdlolien, Cathrine Røssummoen
dc.date.accessioned2018-01-15T10:26:39Z
dc.date.available2018-01-15T10:26:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477459
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Bakgrunn for valg av tema: Tematikken omsorg blir praktisert og forstått på ulike måter. Samtidig konkretiseres viktigheten for omsorg i barnehagen i teorien. Omsorg kan være udefinerbart og vanskelig å beskrive. Problemstilling: På hvilke måter forstår barnehagelærerne hva omsorg kan være for 0- 3 åringer? Framgangsmåte: Det ble utført kvalitative intervju med fire barnehagelærere fra ulike praksissteder. Oppsummering av funn og konklusjon: Analysen viser at til tross for at informantene kommer fra ulike barnehager kan en se fellestrekk for hvordan de tolker og utfører omsorg. Omsorg ble ytt på profesjonelt vis, men også måter som kunne tolkes som en form for nestekjærlighet. Dette var noe som kunne betraktes som taus kunnskap. Likevel finnes det ingen klar definisjon for omsorg etter denne studien, da det ikke finnes noen klar fasit. Bevissthet til tematikken er likevel viktig.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Aim: Thematic care, is practiced and understood in different ways. At the same time, the importance of care in the kindergarten is emphasized in theory. Care can be undefined and difficult to describe. Issue: In what ways do kindergartens understand what care can be for 0-3 year olds? Method: Qualitative interview was conducted with four kindergarten teachers, from different places of practice. Summary of findings and conclusions: The analysis shows that, despite the fact that the informants come from different kindergartens, one can see common reasons for how they interpret and perform care. Care was expressed professionally but also ways that could be interpreted as a form of charity. This was something, that could be regarded as silent knowledge. Nevertheless, there is no clear definition of care after this study, as there is no clear facit. Consciousness to the thematic is nevertheless important.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectomsorgnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectbarnehagelærernb_NO
dc.subjectnestekjærlighetnb_NO
dc.titleOmsorg i barnehagen, hva og hvordan?nb_NO
dc.title.alternativeCare in the kindergarten, what and how?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record