Show simple item record

dc.contributor.authorSkaug, Linda Severine Kolloen
dc.date.accessioned2018-01-15T12:16:20Z
dc.date.available2018-01-15T12:16:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477538
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne oppgaven har jeg hatt fokus på sosial kompetanse, og hvordan pedagogisk leder arbeider med barn som har sosiale vansker. For å finne et best mulig svar på oppgaven har jeg brukt intervju som datainnsamlingsstrategi. Jeg har funnet teori som er relevant for temaet, og ser dette opp mot resultatene fra intervjuene i et eget drøftingskapittel. Denne oppgaven har temaer som vil hjelpe leseren til å få en større forståelse for barn som har sosiale vansker. Oppgaven viser at det er viktig å ha kompetanse om hva sosiale kompetanse innebærer, for å på en best mulig måte kunne møte barn med sosiale vansker. Oppgaven viser også at leken er en viktig arena for barn med sosiale vansker. Viktigheten av å ha gode pedagoger som støtter og ser barn med sosiale vansker er også synlig i denne oppgaven. I tillegg til dette er det viktig å understreke at dette ikke er noen fasit, men et innblikk i hvordan noen pedagoger arbeider.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this bachelor thesis I have focused on social competence, and how the educational leader works with children who have social problems. To find the best answer to the thesis, I have used an interview as a data acquisition strategy. I have found theory that is relevant to the subject and looks at the results of the interviews in a separate discussion chapter. This task has topics that will help the reader to gain a better understanding of children who have social problems. The task shows that it is important to have competence in what social competence entails in order to best meet children with social difficulties. The task also shows that the play is an important arena for children with social difficulties. The importance of having good educators who supports and sees children with social difficulties is also visible in this task. In addition to this, it is important to emphasize that this is not a fitting, but an insight into how some educators work.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectsosial kompetansenb_NO
dc.subjectsosiale ferdigheternb_NO
dc.subjectsosiale vanskernb_NO
dc.subjectpedagogisk ledernb_NO
dc.titleDu og jeg, og vi to! En oppgave om hvordan pedagogisk leder arbeider med barn som har sosiale vansker.nb_NO
dc.title.alternativeYou and I, and we two! A paper on how educational ledader can strengthens children with social difficulties.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record