Show simple item record

dc.contributor.authorSkogen, Øyvind
dc.date.accessioned2018-01-23T10:13:47Z
dc.date.available2018-01-23T10:13:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2478978
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne bacheloroppgaven har som mål å synliggjøre på hvilke måter det fysiske innemiljøet kan gi rom for barns medvirkning. Både medvirkning og det fysiske innemiljøet er to områder jeg mener fortjener økt oppmerksomhet, jeg har derfor valgt å se disse i sammenheng. Oppgaven fokuserer på tre sentrale områder innen medvirkningsperspektivet: anerkjennelse, innflytelse og fellesskap. Fokuset innen det fysiske innemiljøet er avgrenset til barnas hovedrom. Jeg har benyttet intervju og observasjon som metode og informantene er bevisst valgt på bakgrunn av deres kunnskap og erfaring omkring temaet. Resultatene gir tydelige indikasjoner på at barnas tilgang til materiell, organisering av rommet og møbler har stor påvirkning på barnas medvirkning. For at det fysiske innemiljøet skal gi barna rom for den medvirkningsrett de har krav på, så krever det et reflektert barnesyn hos hver enkelt i barnehagepersonalet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This bachelor assignment aims to show the ways in which the physical environment can facilitate children's participation in the kindergarten. Participation and the physical environment are two areas I think deserve more attention and I have therefore chosen to consider them together. The thesis focuses on three key areas within the involvement perspective: recognition, influence and community. The focus within the physical environment is limited to the children's main room. I have used interview and observation as a method and informants were deliberately chosen based on their knowledge and experience about the subject. The results provide clear indications that children's access to materials, organisation of the room and furniture has a major impact on children's participation. In order for the physical environment to give the children the opportunity for the participation they are entitled to, requires the staff to be able to reflect on their own attitudes towards children.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectinnemiljønb_NO
dc.subjectmiljønb_NO
dc.subjectmateriellnb_NO
dc.subjectmedvirkningnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.titleBarnehagens fysiske innemiljø – en inngang til barns medvirkning.nb_NO
dc.title.alternativeThe kindergarten’s physical indoor environment – an entrance to children’s participation.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record