Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlindrum, Gry
dc.date.accessioned2018-01-23T12:53:35Z
dc.date.available2018-01-23T12:53:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479094
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Vennskap mellom barn i barnehagen er et lite belyst tema innenfor pensum for barnehagelærerutdanningen. Dette er noe jeg anser som viktig, så denne oppgaven tar for seg vennskap mellom barn og hvordan personalet kan være med å påvirke dette, positivt eller negativt. Jeg ser på hvorfor vennskap mellom barn er viktig med tanke på sosialkompetanse og videre utvikling senere i livet. Ved å bruke teori, intervjuer og egen erfaring vil denne oppgaven se nærmere på hva slags konsekvenser personalets pedagogiske grunnsyn påvirker barnas muligheter til å danne og/eller holde på eksisterende vennskap.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Friendship between children in the kindergarten is a little illuminated theme within the curriculum for kindergarten teachers education. This is something that I consider important, so this task involves friendship between children and how the staff can influence this, either positively or negatively. I look at why friendship between children is important in terms of social competence and further development later in life. By using theory, interviews and own experience, this task will look into what consequences the staff's educational approaches affect the children's ability to form and / or maintain existing friendships.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectvennskapnb_NO
dc.subjectrollemodellernb_NO
dc.subjectsamspillnb_NO
dc.subjectsosial kompetansenb_NO
dc.titleDu og jeg, for evig og alltid. Vennskap mellom barn, og hvordan personalet kan være med å påvirke dette.nb_NO
dc.title.alternativeYou and I, forever and ever. Friendship between children and how the staff can influence this.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel