Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeflo, Ruben Halmrast
dc.date.accessioned2018-04-24T13:45:35Z
dc.date.available2018-04-24T13:45:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2495762
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Problemstillingen: Hva slags forståelse av tilpasset opplæring og differensiering får matematikklærere i møtet med styringsdokumentene og lærerbøkene i matematikk? Det blir først presentert et teorigrunnlag om tilpasset opplæring og differensiering, her redegjør jeg for tilpasset opplæring gjennom en smal og en vid begrepsforståelse, og differensiering gjennom organisatorisk og pedagogisk. Det blir brukt en kvalitativ dokument analyse for å belyse problemstillingen. dokumentene som blir analysert opp mot teorigrunnlaget er LK06, opplæringsloven og fire lærerveiledninger for læreverk i matematikk. Analysen viser at dokumentene styrer mot varierende forståelse for tilpasset opplæring og differensiering. Det som er felles for alle lærere er styringsdokumentene, disse er formulert svært åpent og gir derfor mye tolkningsrom. Bøkene varierer veldig fra å gi læreren et smalt syn til et mer vidt syn på tilpasset opplæring og differensieringnb_NO
dc.description.abstractEnglish: Research thesis: What kind of understanding does the steering documents and textbooks in mathematics give teachers in adapted education and differentiation. First a theoretical foundation about adapted education and differentiation Is presented, here I explain adapted education by a narrow and a wide perspective, and differentiation by educational and organizational. It is used a qualitative analysis of documents to highlight the issue. The documents witch are analyzed up against the theoretical foundation is LK06, the education law and four math books. The analysis shows variation in how they show an understanding of adapted education and differentiation. What is common for all teachers is the steering documents. These are formulated very open and therefore leaves room for inspiration. The math books varies form a narrow to a more wide perspective about adapted education and differentiation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectdifferensieringnb_NO
dc.subjectlærebøkernb_NO
dc.titleTilpasset opplæring og differensiering i styringsdokumenter og lærebøker.nb_NO
dc.title.alternativeAdapted education and differentiation in steering documents and textbooks.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel