Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Charlotte Myking
dc.date.accessioned2018-04-25T13:46:00Z
dc.date.available2018-04-25T13:46:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496001
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Variasjon er en viktig faktor for å kunne tilpasse undervisningen til elevmangfoldet. Læreren har ofte et bredt utvalg av variasjonsmetoder som kan brukes for å variere innfallsvinkler, aktiviteter og arbeidsmåter slik at alle elevene skal få muligheten til å arbeide på en måte de behersker, og som de kan lære gjennom. Naturfagundervisningen fordrer spesielt til varierte arbeidsformer da elevene gjennom forskerspiren skal lære om naturfaget som et produkt og en prosess. På bakgrunn av dette har jeg valgt å se på hvordan naturfagundervisningen blir variert, og deretter hvordan dette teoretisk sett kan bidra til at alle elevene opplever et læringsutbytte i undervisningen. Dette ble gjort gjennom å observere tre naturfagundervisninger. Jeg fant ut at lærerne i stor grad hadde variert undervisning, men at variasjon alene ikke nødvendigvis bidrar til at alle elevene lærer. Det virker som om organiseringen av variasjonene i undervisningen er av større betydning for læringsutbyttet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Variety is an important factor in order to adapt the teaching to student diversity. The teacher often has a wide range of methods that can be used for varying approaches, activities and working methods, giving all students the opportunity to work in a way they master and from which they can learn. Science teaching in particular requires a variety of working methods since the students through “forskerspiren” will learn about natural science as a product and a process. On this basis I have chosen to look at how science educations are varied, and then how this theoretically can help give all students a better learning outcome. This was accomplished by observing three different science lessons. I found that the teachers in general varied their teaching, but that variety alone does not necessarily contribute to the students learning. It seems that the organization of the variations while teaching is of greater importance for the learning process.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectlæringsutbyttenb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.titleVariasjon for variasjonens skyld?nb_NO
dc.title.alternativeVariation to provide variety?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record