Show simple item record

dc.contributor.authorEgge, Karen Kleppe
dc.date.accessioned2018-04-25T14:04:05Z
dc.date.available2018-04-25T14:04:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496002
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Musikk er et stort fag innholdsmessig, som igjen setter mange krav til vurderingen. Jeg har gjennom studier og praksis fattet stor interesse for vurdering i musikkfaget, og spesielt hvordan man kan vurdere elever i en praktisk prøve. Hva må ligge til grunn for vurderingen, og hva skal man fokusere på? Hva skiller 5-eren fra 6-eren? Ved bruk av kvalitativ metode har jeg intervjuet to musikklærere for å få et innblikk i hvordan vurdering i musikkfaget foregår i praksis. Etter denne bacheloroppgaven sitter jeg igjen med et syn på at vurdering av praktiske prøver i musikkfaget ofte kan gå etter magefølelsen, noe som blir lettere jo mer erfaring man har. Som musikklærer må man finne ut hvilken del av faget man vil legge vekt på, i tillegg til å tolke kompetansemål, for så å lage gode og tydelige vurderingskriterier for elevene. Da er man på god vei til å gjøre en mest mulig rettferdig vurdering som gir grunnlag for videre læring.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Music is a large subject when it comes to content, which in return sets its requirements for assessment. I have developed a great interest in assessment of music, and especially how to assess students in a practical test. What should you focus on in the assessment? What stands the different between grade 5 or 6? By using a qualitative method, I interviewed two music teachers to gain an insight into how assessment of music works in practice. In this study I have seen that the assessment of practical tests in the music subject is something that often goes by gut feeling and that it gets easier the more experience you get. As a music teacher you also have to find out which part of the subject you want to emphasize, in addition to interpret the competence aims, to make great and clear evaluation criteria for the students. Only then, one is on its way to make fair assessments to provide further learning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectmusikkfagetnb_NO
dc.subjectvurderingnb_NO
dc.title”Karakterer på sånne ting går etter magefølelsen uansett” -­ en oppgave om vurdering i musikkfaget.nb_NO
dc.title.alternative”Grades of these kinds are based on your gut feeling anyways” -­ a study about assessment in the music subject.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record