Show simple item record

dc.contributor.authorJernslett, Magnus
dc.date.accessioned2018-04-25T14:10:10Z
dc.date.available2018-04-25T14:10:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496003
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne oppgaven fokuseres det på elever med særskilte behov, og hvorvidt de blir inkludert som en del av fellesskapet. Her er det et fokus ikke bare på den fysiske, men også den psykiske inkluderingen av eleven. For å belyse dette, vil det også nevnes noe om rettigheter og hva elevene har krav på. Det vil bli presentert teori om blant annet spesialundervisning, inkludering og integrering, og motivasjon. Funnene fra undersøkelsen er henta fra intervju av foresatte til to elever ved en videregående skole. Det fokuseres på forholdene ved ungdomsskolene de gikk på, da det var ulike forhold der. Det er via en lærer ved den videregående skolen at jeg er satt i kontakt med de foresatte. Den ene eleven har downs syndrom, mens den andre har cerebral parese. Tanken med denne oppgaven har vært å rette et fokus mot hvordan elever med spesielle behov blir tatt vare på og inkludert i skolehverdagen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this assignment, the focus is on students with special needs, and how they become part of the community. It is thoughtful and not only focus on the physical, but also the psyche of the student. To illustrate this, it will also be mentioned something about rights and what they are entitled to. It is presented theory of including special education, inclusion and integration, and motivation. The results from the survey is taken from interviews with parents of two high school students. It focuses on the conditions of the secondary schools they went to, when there were different conditions there. It is through a teacher at the high school that I was put in touch with the parents. One student has downs syndrome, while the other has cerebral palsy The idea of this assignment has been to focus on how students with special needs are taken care of and included in school life.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectspesialundervisningnb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.subjectsærskilte behovnb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.subjectsosial tilhørighetnb_NO
dc.titleElever med særskilte behov. -Mental inkludering for å bli en del av fellesskapet.nb_NO
dc.title.alternativeMental inclusion to become part of the community.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record