Show simple item record

dc.contributor.authorStenseng, Ivar
dc.date.accessioned2018-04-27T08:52:04Z
dc.date.available2018-04-27T08:52:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496303
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne oppgaven tar jeg for meg voksenrollen i barnehagebarns kroppslige lek. Den kroppslige leken er en stor del av barnas hverdag i barnehagen. Hvordan barnehagens ansatte ser på denne typen lek er viktig for barna. Leken kan fort bli oppfattet som støyende, bråkete og dårlig. Dette er hovedsakelig mer tradisjonelle holdninger som ingen av intervjupersonene i oppgaven gjenkjenner seg i. De ser på seg selv som veiledere som hjelper barna til å leke bedre. Tilgjengeligheten til de voksne er svært viktig for barns trygghet, som danner grunnlaget for videre utvikling. Intervjupersonene bruker gjerne tradisjonsleker for å inkludere de barna som har vanker med å komme seg inn i leken. Samspillet mellom voksen og barn er en avgjørende del for kvaliteten i barnehagen, der trygghet er grunnleggende for videre utvikling.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this paper I will discuss the adult role in children's physical play in kindergarten. The physical play is a big part of children's everyday life in kindergarten. How preschool teachers look at this type of play is important for kids. This kind of play may be preceived as noisy, disturbing and bad. This is mainly more traditional attitudes that none of the interviewees in this paper recognize themselves in. They see themselves as mentors who help children to play better. The availability of the adults is very important for children's safety, which forms the basis for further development. Interviewees often use traditional play to include those children who have trouble getting into play with others. The interaction between adult and child is an essential component of quality in kindergarten, where safety is fundamental for further development.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.subjectleknb_NO
dc.subjectkroppslighetnb_NO
dc.titleVoksenrollen i barns kroppslige lek.nb_NO
dc.title.alternativeAdult’s role in children’s physical play.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record