Show simple item record

dc.contributor.authorHov, Christina Vanghagen Løvald
dc.date.accessioned2018-04-27T10:35:04Z
dc.date.available2018-04-27T10:35:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496334
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en bacheloroppgave i foreldresamarbeid ved Høgskolen i Hedmark. Formålet med oppgaven har vært å belyse det samarbeidet som er mellom hjem og barnehage med minoritetsspråklige foreldre. For å få frem dette samarbeidet valgte jeg å foreta intervjuene utenfor Oslo området. Problemstillingen lyder som følger: På hvilke måter legger noen pedagogiske ledere til rette for samarbeid med minoritetsspråklige foreldre i uformelle situasjoner? Mitt ønske i denne oppgaven var å sette fokus på pedagogiske ledernes egne erfaringer med tilrettelegging med samarbeidet med minoritetsforeldre. Ut i fra dette har jeg valgt ut pensumlitteratur i forhold til det uformelle samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre. Disse temaene var: kultur og kulturforskjeller, ulike tilnærminger, gode dialoger, anerkjennelse og lovverk. Når det gjaldt informasjonen fra barnehagen var minoritetsforeldrene til tider mest opptatt av å få tilbakemelding om det faglige ståstedet til barna, og deres utvikling i barnehagen. Personalet og de pedagogiske lederne i barnehagen var mest opptatt av å formidle informasjon som var nødvendig, og på en slik måte at foreldrene skulle forstå det som ble gitt av informasjon. Likevel nevnte deltakerne også ulike utfordringer som har oppstått og utfordringer for det generelle foreldresamarbeidet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a bachelor thesis about cooperation with minority language parents, at Hedmark University College. The purpose of the thesis was to elaborate the cooperation between home and kindergarten with multicultural parents. To carry forward this cooperation I decided to conduct interviews outside the Oslo area. This issue read as follows: In what ways do some educational leaders to facilitate cooperation with immigrant’s parents in informal situations? My desire in this task was to focus on educational leaders own experiences with facilitation of cooperation with minority parents. Based on this I have chosen syllabus in relation to the informal cooperation with multicultural parents. These topics were: Culture and cultural differences, recognition and legislation. Regarding the information from the kindergarten the minority parents were at times most occupied to get feedback about the academic point of view of their children and their development in the kindergarten. The staff and the educational leaders were most concerned to convey information that was needed, and in such a way that parents could understand what type of information that was given. Nevertheless, participants also said different challenges that have occurred and challenges for the cooperation with parents in general.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectanerkjennelsenb_NO
dc.subjectforeldresamarbeidnb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.subjectminoritetsspråkligenb_NO
dc.titleSamarbeid med minoritetsspråklige foreldre.nb_NO
dc.title.alternativeParental Cooperation with Minority Parents.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record