Show simple item record

dc.contributor.authorHuset, Trine
dc.date.accessioned2018-04-27T10:55:58Z
dc.date.available2018-04-27T10:55:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496343
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en bacheloroppgave i barnehagelærerutdanningen. Oppgavens formål er å utvikle kunnskaper om barnehagelærerens arbeid med trygghet og relasjonsbygging, og er basert på følgende problemstilling: «På hvilken måter arbeider barnehagelæreren med trygghet og nære relasjoner til 1-2 åringene i barnehagen?». Teorigrunnlaget er basert på tilknytningsteori, og begrepene trygghet og relasjoner forstås ut ifra dette. Jeg tar utgangspunkt i John Bowlbys forskning og forståelse av tilknytningsteorien, i tillegg til teorier om trygghet og relasjoner som en utvidelse av denne forståelsen. Samtidig utforsker oppgaven barnehagelærerens arbeid med dette, ved hjelp av intervju. Svarene jeg får knyttes opp imot relevant fagteori og forskning. Det kommer her frem flere viktige funn i forhold til barnehageansattes tilstedeværelse, sensitivitet og åpenhet for å skape trygge rammer for barn. Alle barn har behov for individuell tilrettelegging, og gode kunnskaper om de minste barnas behov er viktig for at disse skal ivaretas på en god måte.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a bachelor thesis, in the kindergarten teacher education. This thesis objective is to develop knowledge about the kindergarten teachers work for secure children and relationships, and have the following issue: "In what ways do the kindergarten teachers work to make secure children and close relationships to the 1-2 years old?". My theoretical framework is based on attachment theory, and the concepts of security and relations is understood in the basis of this. I base this on John Bowlbys research and understanding of attachment theory, as well as theories of security and relations as an extension of this understanding. The thesis also explores this by interviewing two kindergarten teachers. I compare their answers against relevant subject theory and research. The thesis presents several important findings in relation to the significance of presence, sensitivity and openness of kindergarten staff to make a safe environment for the children. All children need individual facilitation, and it is important to have knowledge of the small children`s needs to be able to take care of them in a good way.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjecttrygghetnb_NO
dc.titleBarnehagelærerens arbeid med trygghet og nære relasjoner.nb_NO
dc.title.alternativeThe kindergarten teachers work for secure children and close relationships.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record