Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGjelten, Anne Berit
dc.date.accessioned2018-04-27T14:01:44Z
dc.date.available2018-04-27T14:01:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496436
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Problemstillingen i denne oppgaven er: «Hvordan vil elevenes motivasjon påvirkes ved å integrere uteundervisning i naturfag?». For å finne svar på problemstillingen har jeg benyttet meg av både kvantitativ og kvalitativ metode på en klasse i 10.trinn. Funnene viste at det var stor variasjon på hva elevene motivertes av. Det viste seg at «guttene» ble mer motivert for uteundervisning enn «jentene». Ei jente fortalte at hun likte tavleundervisning best, og at hun følte det ble mindre læring og mer forstyrrelser ute, mens en gutt fortalte at han likte uteundervisning best fordi det ble mer praktisk, virkelighetsnært og interessant. Det virket som at de svake elevene får mer utbytte av, og blir mer motivert av uteundervisning enn de sterke elevene. Dette viser at alle elever motiveres og lærer forskjellig, og at variasjon i skolen er viktig. Uteundervisning kan bidra til variasjon og møte elvene der de er, slik at de opplever motivasjon og mestring.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The issue in this task is “How will the motivation of the students be influenced by integrating outdoor teaching in science?” To find answers to the problem, I have used both quantitative and qualitative methods on a class in 10th grade. The findings showed that there was a great variation on what the students were motivated by. It turned out that the “boys” became more motivated for outdoor teaching then the “girls”. One girl told that she liked blackboard teaching best, and that she experienced less learning and more disturbance outside, while one boy told that he liked outdoor teaching best because it was practical, realistic and interesting. It seems like the weaker students get more out of, and became more motivated by outdoor teaching then stronger students. It shows that everybody get motivated and learns differently, and that variation in school is important for adapting the training for all student. Outdoor teaching can contribute to variety, and meet the students where they are so they experience mastering and motivation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectuteskolenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectungdomsskolennb_NO
dc.titleUteundervisning og motivasjon på ungdomsskolen.nb_NO
dc.title.alternativeOutdoor teaching and motivation in secondary school.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel