Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVoldheim, Malin
dc.date.accessioned2018-07-04T12:15:24Z
dc.date.available2018-07-04T12:15:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2504358
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven ser på hvordan tre naturfaglærere jobber med arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfag. Det blir utført intervjuer av naturfaglærere på ungdomsskolen, der de har blitt spurt om erfaringer og refleksjoner av hvordan de velger å legge opp sin undervisning og hvilke vurderinger de tar i forhold til elevenes deltakelse i prosessen. Relevant teori rundt fokuspunktene blir trukket fram, i tillegg blir metoden for oppgaven presentert og reflektert. Det viser seg at de tre lærerne benytter seg av nokså like strategier når det kommer til begrepslæring og abstrakte temaer, de er samstemte i at strategibruken virker positivt på elevenes læring. Lærerne arbeider forskjellig rundt fokuspunktene som omhandler utforskende arbeidsmåter, underveisvurdering og elevmedvirkning, som kan ses i sammenheng med lærernes ulikheter i erfaring, utdanning og benyttelse av friheten fra de gitte rammene fra samfunnsmandatet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this paper I have investigated how three natural science teachers practice work methods and learning strategies in classrooms. Interviews have been done, where the teachers have been asked questions about their experiences and reflections and how they choose to practice and evaluate how much the pupils can participate in the process. Depended by focus items literary theories have been highlighted, and the method that this paper is worked around is presented and reflected. The results appears that the teachers use much of the same work methods and learning strategies when it comes to learning terms and abstract subjects. They agree that their choice of strategies works well on pupils learning. The teachers work distinctions with strategies around exploration work methods, formative assessment and pupil participation. Their education, experience and how they work compared to the given subject curriculum can explain how they work variously with learning strategies and work methods.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectlæringsstrategiernb_NO
dc.subjectnaturfagnb_NO
dc.subjectungdomsskolennb_NO
dc.titleLærernes valg av arbeidsmåter og læringsstrategier i naturfagundervisningen på ungdomstrinnet.nb_NO
dc.title.alternativeTeachers choice of work methods and learning strategies in natural science instruction in lower secondary school.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel