Show simple item record

dc.contributor.authorAaberg, Helene Szabo
dc.date.accessioned2018-07-04T12:30:59Z
dc.date.available2018-07-04T12:30:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2504367
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Formålet med denne oppgaven har vært å finne ut hvordan lekser kan brukes på en læringsfremmende måte. For å belyse problemstillingen har jeg benyttet teori knyttet til motivasjon, anerkjennelse og mestring. Gjennom en kvalitativ undersøkelse har jeg intervjuet tre lærere og fire elever på ungdomstrinnet, og funnene fra intervjuene blir drøftet med støtte i relevant teori. Denne oppgaven viser at det er mange punkter man skal tenke igjennom når man gir elevene arbeid. Med bakgrunn i oppgavens teoretiske rammeverk, er det gjennomgående at man må tenke igjennom hva som er hensikten med leksene man gir, i tillegg til at de skal kunne brukes i undervisningen og følges opp av læreren. Selv om lærerne poengterte at disse punktene er viktige, etterspør elevene mer varierte og praktiske lekser, i tillegg til mer oppfølging.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this assignment has been to find out how homework can be used in a learning-promoting manner. To enlighten my research question I have used multiple theories related to motivation, recognition and accomplishment. In a qualitative study I have been interviewing three teachers and four pupils from junior high, and my results are reviewed with the support of relevant theory. This assignment illustrates the importance of considering multiple factors when assigning homework. Generally, the teacher has to be aware of the intention of the task, and it has to be relevant in class and monitored. Even though the teachers emphasize the importance of these intentions, pupils are tending to request more relevant and practical homework, in addition to more follow-up.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.titleLæringsutbytte av leksernb_NO
dc.title.alternativeLearning outcomes of homeworknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record