Show simple item record

dc.contributor.authorSjøgren, Sandra
dc.date.accessioned2018-07-10T13:03:57Z
dc.date.available2018-07-10T13:03:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505045
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne bachelor-oppgaven handler om hvordan skole-hjem samarbeidet fungerer ved to ulike skoler i Namibia. Oppgaven belyser hvilke samarbeidsformer som utarter seg, så vel som hvilke nivåer av samarbeid som finner sted ved skolene. Gjennom å se på ulike oppfatninger av samarbeidet på skolene, forsøkes dette å bli forklart sett i lys av foreldrenes kapital og skolekultur. Undersøkelsene er gjort gjennom intervjuer og observasjoner. Resultatene viste at skole-hjem samarbeidet foregikk forholdsvis likt på begge skolene, men ble av informantene oppfattet forskjellig på skole 1 og skole 2. Hvorvidt samarbeidet ble oppfattet som godt, ble påvirket av foreldrenes kapital og skolekulturen ved de enkelte skolene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This Bachelor thesis contains a study of home-school collaboration at two different schools in Namibia. The paper describes forms of collaboration and which level of collaboration that takes place at the schools. The paper tries to understand the different opinions on the collaborations, by giving insights on the parental cultural capital as well as school culture. Insights in this study has been found through interviews and observations. The results show us that the home-school collaboration takes similar forms in both schools, but the opinions however, differed in school 1 and school 2. In what extend the collaboration was regarded as good, was influenced by parental cultural capital as well as the school culture.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectskole-hjem samarbeidnb_NO
dc.subjectungdomsskolennb_NO
dc.subjectNamibianb_NO
dc.subjectskolekulturnb_NO
dc.subjectforeldrenb_NO
dc.titleSkole-hjem samarbeid i namibiske ungdomsskolernb_NO
dc.title.alternativeHome-school collaboration in Namibian secondary schoolsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record