Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Hege Lunde
dc.date.accessioned2018-07-13T09:21:22Z
dc.date.available2018-07-13T09:21:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505341
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I dagens samfunn velger hvert 5. samboerpar med felles barn å gå fra hverandre, mens ca 9000 gifte par skiller seg. De aller fleste barn viser reaksjoner på et samlivsbrudd som varer lengre enn ett år. Disse reaksjonene kommer til uttrykk i skolen og kan påvirke både den faglige læringen, samt de sosiale ferdighetene, på godt og vondt. Med dette som bakgrunn har jeg valgt en kvalitativ metode, der jeg har intervjuet 3 lærere for å finne ut av deres erfaringer med håndtering av og refleksjoner rundt et samlivsbrudd påvirkning på barn i skolen. Viktige funn som jeg har kommet frem til er at lærerne hadde gode refleksjoner som stemmet overens med mye av forskningen som allerede er gjort. Likevel var det et stort fokus på de negative ringvirkningene av et samlivsbrudd og lite om de positive. Lærerne var også veldig opptatt av de praktiske følgene, deriblant dårligere lekseoppfølging.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In today's society every 5. cohabitants with common children, choose to go from each other, while approximately 9000 married couples divorce. The majority of children shows reactions of a separation which can lasts longer than one year. These reactions are expressed in school and can affect both the academic learning, as well as the social skills, both good and bad. With this as a background, I have chosen a qualitative method, where I've interviewed 3 teachers to find out their experience with the dealing with and reflections on a cohabiting impact on children in school. Important discoveries are that the teachers had good reflections that matched much of the research that already is done. Yet, there was a big focus on the negative ring effects of cohabitations and little about the positive ones. Teachers were also very concerned with the practical implications, including inferior follow-up on the lessons.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectsamlivsbruddnb_NO
dc.subjectsosiale ferdigheternb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.titleEn studie om læreres refleksjoner rundt et samlivsbrudd påvirkning på elevers sosiale ferdigheter og faglige læringnb_NO
dc.title.alternativeA study of teachers reflections on a cohabiting influence on pupils social skills and academic learningnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record