Show simple item record

dc.contributor.authorGulbrandsen, Tania
dc.date.accessioned2018-07-13T14:40:19Z
dc.date.available2018-07-13T14:40:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505415
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne bacheloroppgaven vil jeg utforske følgende problemstilling: ««Hvordan vil KRLE-lærere si at noen av de mest utbredte stereotypiene majoritetsbefolkningen i Norge har mot muslimer kommer til uttrykk og hvordan vil de forebygge slike stereotypier i klassen?». Oppgaven er et kvalitativt-studie, der datainnsamlingsmetoden er intervju av KRLE-lærere. Denne oppgaven belyser KRLE-lærernes tanker rundt følgende stereotypier: «muslimer undertrykker kvinner» og «muslimer passer ikke inn i et moderne vestlig samfunn», for så å beskrive hvilke elementer lærerne vektlegger når dem vil forebygge slike stereotypier i klassen. Sentrale funn fra dette studiet, er blant annet at lærerne har lettere for å si noe om hvordan de nevnte stereotypiene kommer konkret til uttrykk i det norske samfunnet generelt, fremfor i klassen spesielt. Et annet viktig funn er at mange av faktorene som lærerne nevner i arbeidet mot å redusere forekomsten av stereotypier mot muslimer, kan relateres til the interpretive approach som er en metodisk tilnærming til KRLE-undervisningen, utarbeidet av blant annet Robert Jackson.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk: In this bachelor thesis, I sought to explore the following topic question: “How will KRLE-teachers say that some of the most pervasive stereotypes the majority population in Norway has against Muslims are expressed, and how will they prevent such stereotypes in class?” This assignment is a qualitative study, in which interviews were used in order to gather necessary information. Furthermore, this paper clarifies KRLE-teachers thoughts about the following stereotypes: “Muslims subdue Women” and “Muslims do not fit into a modern Western Society”, and later describes which elements that are emphasized by the teachers when they want to prevent such stereotypes from appearing in class. Important findings from this study show, among other things, that it is easier for the teachers to describe how the mentioned stereotypes are concretely expressed in the Norwegian society in general, rather than especially in the class. Another important finding is that many of the factors that the teachers mentioned when they wanted to forfend stereotypes against Muslims, can be seen in relation to the interpretive approach, which is a methodical approach for teaching about religions and beliefs in the KRLE-class, developed by, among others, Robert Jackson.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectmuslimernb_NO
dc.subjectKRLEnb_NO
dc.subjectstereotypiernb_NO
dc.title«Muslimer passer ikke inn i vårt samfunn!» - Stereotypier mot muslimer og KRLE-læreres tilnærming til dette i undervisningennb_NO
dc.title.alternative“Muslims do not fit into our society!” – Stereotypes against Muslims and KRLE-teachers approach to this when teachingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record