Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAalerud, Hanna
dc.contributor.authorThomassen, Ina
dc.date.accessioned2018-08-02T11:49:15Z
dc.date.available2018-08-02T11:49:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507273
dc.descriptionBachelor sykepleie, 2018nb_NO
dc.description.abstractInnledning: Selvmordsrisikoen for mennesker med bipolare lidelser er femten ganger høyere enn hos mennesker som ikke har denne psykiske lidelsen. Derfor er det viktig å sette fokus på de ulike aspektene ved denne lidelsen. Vi har valgt å skrive om den maniske fasen ved bipolar lidelse. Hensikt: Kunnskap om å møte pasienter i manisk fase kan være grunnlaget for et godt samarbeid mellom sykepleier og pasient og kan bidra til å skape en allianse mellom dem. Teori: Vi har valgt ut teori som vi ser på som relevant for å kunne svare på problemstillingen. Sykepleieteoretikeren Joyce Travelbee skriver om det første møtet med en pasient og verdier som vi ser på som viktige i arbeid med psykiske lidelser. Metode: Dette er en litteraturstudie som tar utgangspunkt i pensumlitteratur og relevante fag- og forskningsartikler. Drøfting: I drøftingsdelen ser vi på de forskjellige sidene av den informasjonen vi har innhentet. Konklusjon: For å kunne danne en allianse med en pasient i manisk fase er det flere faktorer som spiller inn. Det avhenger av sykepleierens kunnskap og bevissthet og det avhenger av pasientens bakgrunn og erfaringer. Det er viktig med ytterligere forskning på området, tilpasset den aktuelle pasientgruppen. Den forskningen og teorien vi har benyttet oss av, særlig når det gjelder kommunikasjon, kan ha overføringsverdi til andre pasientgrupper.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbipolar lidelsenb_NO
dc.subjectselvmordnb_NO
dc.subjectsykepleier-pasientrelasjonnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subject.meshBipolar Disorder
dc.subject.meshSuicide
dc.subject.meshNurse-Patient Relations
dc.subject.meshCommunication
dc.titleMøte med en pasient i manisk fasenb_NO
dc.title.alternativeMeeting a patient in a manic statenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel