• Aktiviteter for kroppslig læring i matematikk for 1. til 3. trinn 

      Bjørnebye, Morten (Skriftserien;11/2022, Research report, 2022)
      Dette notatet er en delrapport til prosjektet “Design of embodied learning tasks in mathematics for kindergarten and elementary school”. I rapporten presenterer vi aktiviteter som tar i bruk skolens utemiljø, og der ...