Show simple item record

dc.contributor.authorJohannessen, Stine Lisa
dc.date.accessioned2018-08-31T08:21:27Z
dc.date.available2018-08-31T08:21:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560214
dc.descriptionMastergradsoppgave, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Previous research in high-stakes assessment indicate that teachers pay attention to different aspects of students performace in the assessment of oral English, both nationally and internationally (Bøhn, 2016; Iwashita, Brown, McNamara & O’Hagan, 2008). This thesis explores what teachers in the English subject at the upper secondary level identify as important to assess when assessing oral English in the classroom setting. Classroom assessment is in this thesis defined as assessment that may have both formative and summative purposes. This means that assessment in the classroom may be seen as both a tool to enhance learning and a tool to decide on a student’s overall achievement. Semi-structured interviews were conducted with three teachers to collect empirical data. The empirical research findings in this thesis suggest that teachers have similar overall understandings of what to assess, but that there are variation in how they understand the relative importance of more narrow performance aspects. For instance, the teachers in this study held differing opinions of how the relationship between ‘language’ and ‘content’ in oral assessment is to be understood. Two of the teachers reported views of ‘language’ and ‘content’ being equally important, while the third reported ‘content’ as more salient to assess. Content, as reported by the teachers, relates to students’ abilities to discuss and reflect to a larger degree than being able to convey subject matter knowledge. The teachers further presented relatively similar understandings of the narrower linguistic features, expect from ‘fluency’, which the teachers reported to understand as both related to ‘language’ and ‘content’, as well as being an overarching feature that may affect the overall impression of a student’s oral performance.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Funn fra tidligere forsking i «high-stakes»-vurdering antyder at lærere legger vekt på ulike aspekter av elevprestasjoner i vurdering av muntlig engelsk (Bøhn, 2016; Iwashita, Brown, McNamara & O’Hagan, 2008). Denne oppgaven undersøker hva lærere i engelskfaget i norsk videregående opplæring identifiserer som viktig å vurdere når de vurderer muntlige ferdigheter i klasserommet. Klasseromsvurdering brukes i denne oppgaven om vurdering som både har formative og summative formål. Dette betyr at vurdering i klasserommet kan sees på både som et verktøy for å fremme læring og som et verktøy for å vurdere en elevs måloppnåelse. Semi-strukturerte intervjuer med tre lærere ble gjennomført for å innhente empirisk materiale. De empiriske forskningsfunnene i denne oppgaven indikerer at lærerne har relativt lignende forståelser av hva som skal vurderes, men at det er variasjon i hvordan de forstår forholdet mellom snevrere aspekter. Lærerne i denne studien ga blant annet uttrykk for ulike oppfatninger av hvordan forholdet mellom «språk» og «innhold» skal forstås i muntlig vurdering. To av lærerne forsto «språk» og «innhold» som like viktig, mens den tredje forsto «innhold» som viktigere å vurdere. «Innhold», som rapportert av lærerne, handler om elevenes evner til å diskutere og reflektere i større grad enn å kunne formidle faktakunnskap. Videre uttrykte lærerne relativt like forståelser av snevrere lingvistiske trekk utenom «flyt», som lærerne forsto som relatert både til «språk» og «innhold»». Lærerne forsto også «flyt» som en overordnet ferdighet som kan påvirke deres helhetlige inntrykk av en elevs muntlige prestasjon.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.subjectLUnb_NO
dc.subjectengelsknb_NO
dc.subjectmuntlignb_NO
dc.subjectvurderingnb_NO
dc.titleOral assessment in the English subject. Teachers’ understandings of what to assess.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010nb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record