Show simple item record

dc.contributor.authorHarangen, Othelie Ree
dc.date.accessioned2018-09-05T11:18:50Z
dc.date.available2018-09-05T11:18:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560935
dc.descriptionBacheloroppgave folkehelse, 2018nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan har sosial ulikhet innvirkning på langtidssykefravær som er skapt av arbeidsmiljø? Teori: Det blir først presentert teorier rundt begrepene helse og livsstil. Videre blir teorier rundt salutogense og helsedeterminanter beskrevet. Tilslutt kommer informasjon og risikofaktorer i forhold til arbeidsplassen og sosial ulikhet. Metode: Litteraturstudie. Resultat: Studiene viser at det er flere faktorer på arbeidsplassen som har en innvirkning på helsen og dermed langtidssykefraværet. Videre ser man en sammenheng med hvilke deler av befolkningen som er mest utsatt for påkjenninger. Konklusjon: Resultatene fra forskningsartiklene at fysiske og psykiske påvirkningsfaktorer på arbeidsplassen har sammenheng med sykefravær. I sykefraværsdataene kommer det frem en del sosiale ulikheter i sykefraværet. Dermed kan man dra paralleller mellom sosial ulikhet og påvirkningsfaktorene, der utdanning kommer tydeligst frem.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykefraværnb_NO
dc.subjectsosial ulikhetnb_NO
dc.subjectpåvirkningnb_NO
dc.subjectarbeidslivnb_NO
dc.titleArbeidsplassen og sosiale ulikheter sin innvirkning på langtidssykefraværnb_NO
dc.title.alternativeThe workplace and social inequalities as impact on long-term sickness absencenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record