Show simple item record

dc.contributor.authorJonsen, Silje Rohaugen
dc.date.accessioned2018-09-18T12:55:25Z
dc.date.available2018-09-18T12:55:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563237
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Formålet med denne bacheloroppgaven er å se på hvordan utvalgte barnehager legg til rette for risikolek på barnehagens uteområder. I tider hvor sikkerhet har fått mye oppmerksomhet, kan det være nyttig å vite hvordan man kan legge til rette for denne type lek i barnehagen. Gjennom å belyse relevante sider ved risikoleken, slik som risikomestring, mestringsfølelse, motorikk, de voksnes perspektiv og sikkerhet vil jeg danne grunnlag for å drøfte dataene jeg finner. Jeg har valgt å benytte med av kvalitativ forskningsmetode i form av delvis strukturerte intervjuer. Intervjuene ble gjennomført med to pedagogiske ledere, som har jobbet i de tilhørende barnehagene i henholdsvis syv og nitten år. Alt dette vil bli drøftet opp mot hverandre i drøftingskapittelet. Dette danner grunnlag for en konklusjon. Mine funn antyder at det er i området utenfor barnehagens gjerde det legges mest opp til risikolek. Her er det gards- og naturbarnehagen som kommer best ut. Ellers ligger de to barnehagene likt, ved at de tilrettelegger trygge, rike og varierte lekemiljø.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose with this thesis is to find out how two selected kindergarten is giving the children possibilities to play risky play in their outdoor-facility. By outdoorfacility I mean both inside and outside the kindergartens fences. Nowadays security is given much attention whenever we talk about risky play in the Norwegian kindergartens. The teachers in the kindergartens need to know how to give the children possibilities to play risky play, without to put the children in dangerous situations. The results of this thesis will be useful in kindergarten teachers everyday-work. I will look at essential sides of the risky play, like what kind of activities it is, sense of achievement, motor skills, adult´s perspective and security. In order to discuss which potential the children are given for risky play, I´ve been interviewing two kindergarten teachers. The results of the interviews and the theory is going to be discussed together, and makes a basis for a conclusion in the end. My findings, is that mostly the kindergarten gives the children possibilities to play the risky play outside of the kindergartens fences. Their kindergarten teacher attitudes and knowledge plays a big part on their work. Luckily, I found that most of the kindergarten teachers have a positive attitude to the kids risky play.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectrisikoleknb_NO
dc.subjectleknb_NO
dc.subjectrisikonb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectuteområdenb_NO
dc.subjectsikkerhetnb_NO
dc.subjectmotorikknb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.titleBarns risikoleknb_NO
dc.title.alternativeChildrens risky playnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record