Show simple item record

dc.contributor.authorNettum, Kent Are Klætne
dc.date.accessioned2018-10-19T11:01:08Z
dc.date.available2018-10-19T11:01:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568823
dc.descriptionMastergradsoppgave, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Siktemålet med min avhandling er å løfte frem hvordan norsklærere underviser i retorikk ved to videregående skoler i Oppland. I avhandlingen har jeg sammenlignet og drøftet lærernes retorikkundervisning. Min problemstilling er: Hvordan underviser tre norsklærere i retorikk ved to videregående skoler i Oppland? For å belyse problemstillingen, har jeg gjennomført et kvalitativt forskningsintervju. Jeg intervjuet tre norsklærere som underviser i retorikk på Vg2 Studieforberedende. Følgende forskningsspørsmål dannet grunnlaget for intervjuguiden: 1. Hvordan velger lærerne å undervise i retorikk? 2. Hva slags tekster velger lærerne til retorikkundervisningen? 3. Hva er lærernes tanker om og holdninger til retorikk som undervisningstema? Analysen viser at lærerne har tenkt forskjellig i både planleggingen og gjennomføringen av retorikkundervisningen. Alle de tre informantene har imidlertid lagt vekt på retorikk i analysearbeid. Lærernes retorikkundervisning støtter også opp om skolens danningsoppdrag. Lærerne velger dessuten ulike tekster til undervisningen, men en fellesnevner er at tekstene er hentet fra elevenes egen samtid. Lærerne mener også at retorikk er et viktig undervisningstema, men at det er noe uklart hvor mye de retoriske begrepene skal vektlegges. Dette kan ha en sammenheng med at ingen av mine informanter har hatt om retorikk i utdanningen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The intention of my master thesis is to acknowledge how teachers in the subject of Norwegian presents the topic rhetoric in two upper secondary schools in Oppland. Throughout this period, I have compared and evaluated the teachers' methods of presenting rhetoric. My thesis question is therefore: How does three Norwegian teachers teach rhetoric in two upper secondary schools in Oppland? To highlight the issue, I have conducted a qualitative research interview. I interviewed three Norwegian teachers who teach rhetoric at upper secondary level 2 (Vg2). The following research questions formed the foundation for the interview guide: 1. How do the teachers choose to teach rhetoric? 2. What kind of texts do the teachers choose for their rhetoric lessons? 3. What are the teachers' thoughts and attitude towards rhetoric as a teaching subject? The analysis shows that the teachers had different thoughts in both the planning and the implementation of teaching rhetoric. However, all three informants have emphasized rhetoric in analytical work. Their rhetoric teaching lessons also supports the school's formative role in shaping pupils character and behavior. The teachers also chose different texts for their lessons, but a common denominator is that the texts are from this present time. The teachers also believe that rhetoric is an important subject to teach, however, how much they should emphasize on the rhetorical concepts is somewhat unclear. This may be related to the fact that none of my informants has studied rhetoric in their own education.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMIKSnb_NO
dc.subjectretorikknb_NO
dc.subjectnorskfagetnb_NO
dc.titleRetorikk i skolen – hvorfor og hvordan? En undersøkelse av tre norsklæreres undervisning i retorikk ved to videregående skoler i Opplandnb_NO
dc.title.alternativeRhetoric in the school – why and how? A study of three Norwegian teachers’ teaching rhetoric at two upper secondary schools in Oppland Lektorutdanning i norsk 2018nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010nb_NO
dc.source.pagenumber99nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record