Show simple item record

dc.contributor.authorGrindvoll, Anita
dc.contributor.authorGrøtting, Eva Cecilie
dc.date.accessioned2018-10-31T13:54:48Z
dc.date.available2018-10-31T13:54:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570430
dc.descriptionBachelor sykepleie, 2018nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Vi erfarte i praksis at sykepleierne uttrykte usikkerhet i møtet med foreldre til barn i palliativ fase. Hvert år opplever foreldre i Norge å miste barnet sitt i sykdom. Som sykepleiere vil vi møte disse foreldrene både i hjemmetjenesten og sykehus. Hensikt: Oppnå økt kunnskap om hvilke behov foreldre til barn i palliativ fase har, og hvordan vi som sykepleiere best mulig kan ivareta disse behovene. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie hvor problemstillingen besvares ved hjelp av vitenskapelige artikler og annen faglitteratur. Vi har søkte i Cinahl, Ovid Medline, PsycINFO og SveMed+. Med søkeordene: parents, parent-child-relation*, experiences, palliative care og nursing Resultat: Foreldrenes behov er i hovedtrekk å bli møtt med god og tilrettelagt informasjon gjennom hele den palliative fasen. Det vil si at sykepleieren har evne til å vise empati og omsorg, veileder og deler kunnskap slik at foreldrerollen ivaretas og de deltar likeverdige når avgjørelser om pleien tas. Foreldrene ønsket sorgstøtte både før og etter barnets bortgang i større grad enn de fikk. Foreldrene har behov for å bevare forholdet til barnet også etter bortgangen. Konklusjon: Sykepleieren bør har kunnskap om både non -verbal og verbal kommunikasjon. Erfaring med kriser og krisemestring er sentralt. At sykepleieren har personlige egenskaper og engasjement til å støtte foreldrene i deres sorgprosess verdsettes. Sykepleieren bør formidle til foreldrene at de bidrar med verdifull kunnskap om barnet. Det bør tilrettelegges for en trygg hjemmesituasjon når foreldre og barn ønsker å tilbringe siste tiden i hjemmet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbarn og ungenb_NO
dc.subjectpalliativ pleienb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subject.meshPalliative Careen
dc.subject.meshNursingen
dc.subject.meshCommunicationen
dc.titleForeldre til barn i palliativ fasenb_NO
dc.title.alternativeParents of children in palliative carenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record