Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLundsbakken, Frank
dc.contributor.authorFarstad, Marthe Bø
dc.date.accessioned2018-11-15T10:18:29Z
dc.date.available2018-11-15T10:18:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572972
dc.descriptionBachelor sykepleie, 2018nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Schizofreni forårsaker stor belastning for den det rammer og gir ofte nedsatt funksjonsnivå, noe som fører til at den som er syk i stor grad er avhengig av hjelp fra helsevesenet og pårørende. Pårørende til personer med schizofreni opplever stress og belastninger knyttet til sin rolle som uformelle omsorgsgivere noe som kan gi dårligere helse og nedsatt livskvalitet. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til at pårørende til personer med schizofreni opplever økt mestring og livskvalitet i sin situasjon? Hensikt: Hensikten med oppgaven var undersøke erfaringer og opplevelser pårørende til pasienter med schizofreni opplever og ut fra dette finne ut hvordan sykepleier kan bidra til at pårørende opplever mestring og økt livskvalitet i sitt liv. Teori: Teorien omhandler schizofreni, pårørende, mestring og mestringsstrategier, kommunikasjon og sykepleieteori. Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie. Vi har anvendt forskning- og fagartikler, pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og egne erfaringer fra studie- og arbeidspraksis for å belyse problemstillingen. Resultat: Pårørende opplever stor grad av byrde i sin rolle som omsorgsgiver til et familiemedlem med schizofreni. Pårørende med høy grad av byrde opplever å ha dårligere helse. Pårørende opplever også manglende støtte, forståelse og inkludering i møte med helsevesenet, noe som gir en tilleggsbelastning. Funn i artikler indikerer at søk etter kunnskap står som en viktig mestringsstrategi. Konklusjon: Sykepleier kan bidra til at pårørende til personer med schizofreni opplever økt mestring og livskvalitet ved å legge til rette for at pårørende føler seg sett og hørt gjennom å benytte bekreftende kommunikasjonsteknikker. Psykoedukasjon som sykepleieintervensjon er viktig for å fremme økt mestring og livskvalitet hos pårørende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectschizofreninb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subject.meshSchizophreniaen
dc.subject.meshQuality of Lifeen
dc.subject.meshFamilyen
dc.titleIvaretakelse av pårørende til personer med schizofreninb_NO
dc.title.alternativeTaking care of relatives of people with schizophrenianb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel