Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson-Mutara, Elizabeth
dc.date.accessioned2018-11-27T08:59:10Z
dc.date.available2018-11-27T08:59:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574973
dc.descriptionBachelor sykepleie, 2018nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Kols har i løpet av de siste ti årene utviklet seg til en folkesykdom og antas til å bli den syvende ledende årsaken til uføretrygd innen 2030. I tillegg politisk signaler tyder på at pårørende vil få en stadig større betydning når deres nærmeste blir syke og trenger helse- og omsorgstjenester. Hensikt: Hensikten var å tilegne meg kunnskap om hva sykepleier kan bidra med for å fremme helse hos pårørende som er omsorgsgiver til KOLS-pasient med alvorlig til svært alvorlig KOLS. Metode: En litteraturstudie basert på fire kvalitative forskningsartikler, tre kvantitative ( to tverrssnittstudie og en kohortstudie) og fire oversiktsartikler som har en kombinasjon av kvantitative og kvalitativ. Samt lovverk, offentlige dokumenter, pensum og selvvalgt litteratur. Resultat: Uformell omsorgsgiver spiller en viktig rolle i omsorgen for KOLS pasienter og risikere å utvikle fysiske og følelsesmessige helseproblemer. Samt er det stor mangel på forskning som fokusere på effektiviteten av støtte og tiltak rette mot omsorgsgiver. Konklusjon: Lovgivning oppfordre en moralsk forpliktelse til samarbeid mellom formelle og uformelle omsorgspersoner, men helsepersonell ansvar overfor pårørende juridisk sett er bare knyttet til ivaretakelse av pasientens behov og rettighet, dermed risiko for å ekskludere omsorgspersoner. Om morgendagens pårørendepolitikken skal bli til realiteten må ansvarsområder mellom pårørende og helsepersonell avklares og mer forskning som spesielt er utviklet for å imøtekomme omsorgspersoner til KOLS-pasienter behov må til.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKOLSnb_NO
dc.subjecthelsefremmingnb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subject.meshPulmonary Disease, Chronic Obstructiveen
dc.subject.meshFamilyen
dc.subject.meshHealth Promotionen
dc.titleNår rollene forandrer seg, hva nå?nb_NO
dc.title.alternativeWhen role changes, what nownb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record