Show simple item record

dc.contributor.authorBørresen, Jeanett Nørholm
dc.contributor.authorTveit, Stine Lundetræ
dc.date.accessioned2019-03-11T13:39:26Z
dc.date.available2019-03-11T13:39:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2589598
dc.descriptionBachelor sykepleie, 2018nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: I dagens samfunn er det større fokus på mennesker som sliter med både rus- og psykisk lidelse. Denne gruppen mennesker møter ofte fordommer og negative holdninger. Det er kun de siste 14 årene denne gruppen mennesker har fått like rettigheter som andre innenfor helsevesenet. Sykepleieren møter denne gruppen innenfor flere helseinstanser og det er derfor viktig å ha kunnskap om begge lidelsene. Tross fordommene og negative holdningene ønsker forfatterne å undersøke hvordan en skal kunne samhandle og skape en relasjon. Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren samhandle med ROP brukeren for å etablere en relasjon? Hensikt: Forfatterne vil belyse samhandlingen mellom sykepleieren og ROP brukeren for å kunne danne en relasjon. Teori: Forfatterne tar for seg brukere med både rus- og psykisk lidelse. Teorien omhandler kommunikasjon, relasjon, ROP lidelse og de fem fasene Travelbee skriver om i menneske-til-menneske-forholdet. Metode: Bacheloroppgaven er en systematisk litteraturstudie. Forfatteren har anvendt pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, forskning- og fagartikler som belyser problemstilling. Forfatterne anvender erfaringer fra praksis og jobb. Resultat: Forfatterne har besvart vår problemstilling ved å drøfte de fem fasene til Travelbee i forhold til samhandling og relasjon. Konklusjon: Å danne en relasjon med ROP brukeren krever det vilje, kunnskap og selvinnsikt. Alle er unike og hvordan en går frem til den enkelte i forhold til hvilke lidelser vedkommende har vil være individuelle. Bacheloroppgaven tar for seg den generelle relasjonen, men konkluderer med at de fem fasene til Travelbee i menneske-til-menneske-forholdet er den røde tråden i dannelsen av en relasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectrus- og psykisk lidelsenb_NO
dc.subjectholdningernb_NO
dc.subjectsykepleier-pasientrelasjonnb_NO
dc.subject.meshDrug Usersen
dc.subject.meshPsychiatryen
dc.subject.meshNurse-Patient Relationsen
dc.titleRus- og psykisk lidelse, samhandling og relasjon med ROP brukerennb_NO
dc.title.alternativeSubstance abuse and mental disorder, interaction and relation with people suffering from dual diagnosisnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record