Show simple item record

dc.contributor.authorØvrelid, Bjarne
dc.date.accessioned2019-03-19T08:28:47Z
dc.date.available2019-03-19T08:28:47Z
dc.date.created2018-09-10T11:02:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTidsskrift for velferdsforskning. 2018, 21 (2), 103-118.nb_NO
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590561
dc.description.abstractArtikkelens utgangspunkt er en sentral fagdebatt om sosialarbeideres profesjonsidentitet i Nav: Opplever de målstyring og standardisering som en uthuling og en trussel? Spørsmålet blir forsøkt besvart ved hjelp av en casestudie fra et Nav-kontor der feltarbeid og kvalitative intervjuer av ansatte (hvor respondentene hadde sosialarbeiderutdanning) utgjør det empiriske grunnlaget. Artikkelen analyserer empirien hovedsakelig ved hjelp av to teoretiske retninger: Profesjonsidentitetsbegrepet fra profesjonssosiologisk tradisjon på den ene siden og kontekstlæringsteori på den andre. Artikkelens hovedfunn og konklusjon er at målstyrings- og standardiseringsverktøy ikke først og fremst oppleves som en trussel mot profesjonsidentiteten, men som en kontekstuell ramme for å definere den. Mestring av og tilpasning til systembetingelsene fremstår som den mest sentrale strategien i utformingen av profesjonsidentiteten. Dette utfordrer fortolkninger fra mye annen forskning som hevder at sosialarbeidernes profesjonsidentitet i Nav uthules av systembetingelsene. Samtidig har denne tilpasningsstrategien åpenbart problematiske og dysfunksjonelle sider: de ansatte står i konstante dilemmasituasjoner (mellom store forventninger og begrensede ressurser) som tilpasningsstrategien ikke løser på tilfredsstillende måter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectNAVnb_NO
dc.subjectsosialt arbeidnb_NO
dc.titleProfesjonsidentitetens vilkår Sosialt arbeid i navnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber103-118nb_NO
dc.source.volume21nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskningnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.2464-3076-2018-02-02
dc.identifier.cristin1608036
cristin.unitcode209,4,5,0
cristin.unitnameInstitutt for sosialfag og veiledning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal