Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAdem, Warda Ismael Mohamed
dc.date.accessioned2019-07-01T07:22:54Z
dc.date.available2019-07-01T07:22:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602913
dc.description.abstractKan vi finne likheter i ulikhetene våre? Hvilken betydning har holdningene våre for møte med annerledeshet? Er sårbarhet en svakhet som kun assosieres med funksjonshemmede mennesker? Kan teoretiske modeller og forståelsesrammer gi svar på hva funksjonshemning er og hvilke utfordringer disse menneskene møter i samfunnet? Disse refleksjonene oppsummerer noen av diskusjonene i denne masteroppgaven. Å redegjøre for begrepet funksjonshemning, avhenger av hvilke teoretiske modeller vi velger å bruke. Denne masteroppgaven vil problematisere begrepet funksjonshemning, uavhengig av hvilke teoretiske modeller som ligger til grunn for vår forståelse av funksjonshemning. Denne masteroppgaven forsøker ikke å løse funksjonshemning som et samfunnsproblem med velferds politiske disiplinering og kontroll. Hovedfokuset på denne masteroppgaven er å bevege blikket fra politikk og velferd og over på meningsfyllende diskurser om møte med sårbarhet, annerledeshet og den Andre. Formålet med denne masteroppgaven er å utforske hvorfor vi skaper holdninger og kategorier i møte med «det mangelfulle mennesket», altså det funksjonshemmede individet. Hva innebærer det å være mangelfull? Kan mennesket på noen måte bli normal, hel og tilstrekkelig i et mangfold av ulikheter? I forsøk på å finne noen svar disse refleksjonene, vil problematisering av funksjonshemning være relevant. Det vil være viktig å se sammenhengene mellom språklige dikotomier, kategorier, stigmatisering og mellommenneskelige relasjoner i møte med funksjonshemning. Masteroppgaven problematiserer normalitetsideologiens manglende fokusering på begrepene sårbarhet, annerledeshet og stigmatisering. Funksjonshemningsbegrepet i normalitetsideologien ser ut til å ha en uklar definering fordi ideologien mangler å berøre slike sentrale begreper. På bakgrunn av dette vil dette prosjektet vise problematiseringer som ikke er tydelig fremstilt og diskutert i normalitetsideologien. Denne oppgaven har derfor valgt Kristevas teoretiske tilnærming og Goffmans stigmatiseringsteori som grunnlag for problematisering av normalitetsideologien. Denne masteroppgaven er en teoretisk oppgave, med redegjørelse for Goffmans og Kristevas teori. Oppgaven skal vise kritisk refleksjoner av teoriene som er brukt. Utvalget av litteratur er på bakgrunn av dette, spesifikt valgt ut slik at oppgavens todelte problemstilling kan besvares.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleEn problematisering av sider ved normalitetsideologien ved hjelp av Erving Goffmans stigmatiseringsteori og Julia Kristevas perspektiv på sårbarhet og annerledeshet.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel