Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBårdsen, Alexander
dc.contributor.authorSujay Alex, Dany
dc.date.accessioned2020-02-06T08:51:25Z
dc.date.available2020-02-06T08:51:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2639950
dc.descriptionDybdebasert master, 120 studiepoeng. Spesialisering økonomi.nb_NO
dc.description.abstractI denne masteroppgave avhandlingen har vi forsket på hvordan interessenter blir påvirket av kvaliteten på informasjonen i bærekraftsrapporteringen. Problemstillingen ble utformet på bakgrunn av at det har vært lite forskning på hvordan interessentene oppfatter kvaliteten på bærekraftsrapporten. Det har vært en rekke utfordringer, hvor det har blant annet blitt studert lite på hvordan interessenter oppfatter informasjonens transparens, balanse, vesentlighet og verifisering. Legitimitetsteorien og interessentteorien står sentralt i denne masteroppgaven. Vi har valgt å belyse problemstillingen og forskningsspørsmålene oversiktlig ved å supplere teorien med fire temaer som er bedriftens ansvarlighet, kvaliteten på informasjonen, motiver for samfunnsansvar og kommunikasjon av samfunnsansvar. Dette teoretiske rammeverket står sentralt for å forklare hvordan interessentene blir påvirket av kvaliteten på informasjon i bærekraftsrapporteringen. I større grad enn tidligere må virksomheter involvere interessentene for å sikre sin legitimitet. I vår kvalitative studie kom det frem at interessentene blir påvirket av hvordan bedriften involverer og kommuniserer med dem i bedriftens arbeid med bærekraft. Resultatene viste at ansatte og leverandørene ble involvert i bedriftens arbeid med bærekraft. Det kom frem at ansatte ble mer involvert enn leverandørene. Ansatte hadde en mer aktiv involvering og kommunikasjon med bedriften enn leverandørene. For å gjennomføre forskningsprosjektet har vi intervjuet 13 informanter, hvorav 6 er ansatte og 6 er leverandører. Den siste informanten står ansvarlig for bærekraftsrapporten. Vi hadde en eksplorerende design og en induktiv tilnærming. Videre brukte vi et casestudie som bestod av en semistrukturert intervjuguide.nb_NO
dc.description.abstractAbstract (Engelsk sammendrag) The purpose of the master thesis is to get a deeper understanding of how stakeholder are affected by the quality of sustainability reporting. In the research literature it have been understudied how stakeholder perceive the quality of sustainability reporting. There is a research gap on how stakeholders perceive the transparency of the information, balance, materiality and verification in sustainability reporting. Legitimacy theory and stakeholder theory is central for this master thesis. We have also chosen to highlight our research questions with four topics based on; corporate responsibility, quality of the information, motives for corporate responsibility and the communication of corporate responsibility. This theoretical framework is central to highlight how stakeholders are affected by the quality of the information in sustainability before. To a greater extent than before, companies have to involve the stakeholder more actively to ensure their legitimacy. In this qualitative study it has been showed that stakeholder are affected by how companies involve and communicate with them in their work on sustainability. The results of this study show that employers and suppliers are involved in the company's work in sustainability. Furthermore the results showed that employers are more involved than the suppliers. The employers had a more active involvement and communication with the company, than the suppliers. To address the research project we interviewed 13 informants, where 6 are employers and 6 are suppliers. The last informant is responsible for the sustainability reporting in the company. To fulfill our study we have used an explorative and inductive approach. Furthermore we used a case study that was based on a semi structured interview.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Methodnb_NO
dc.subjectintervjunb_NO
dc.subjectInterviewnb_NO
dc.subjectbærekraftnb_NO
dc.subjectSustainabilitynb_NO
dc.titleKvaliteten på informasjonen i bærekraftsrapportering - Interessenters oppfattelsernb_NO
dc.title.alternativeThe quality of the information in sustainability reporting - Stakeholder perceptionnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel