Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHafting, Tore
dc.date.accessioned2020-03-04T12:03:22Z
dc.date.available2020-03-04T12:03:22Z
dc.date.created2020-02-11T13:07:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationFagbladet samfunn og økonomi. 2019, (1-2), 56-76.nb_NO
dc.identifier.issn1893-3009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645209
dc.description.abstractArtikkelens tema er trepartssamarbeid i kommunal sektor illustrert med et prosjekt om livsfasepolitikk. Utgangspunktet er deltakernes erfaringer og forståelse av trepartssamarbeid, samt deres vurderinger av muligheter og begrensninger. Formålet med artikkelen er å belyse konkurransen mellom beslutninger som tas på likeverdig og bredt grunnlag, og beslutninger som legger vekt på penger, tid, deltakere, formelle prosedyrer og kompetanse. I artikkelen kalles de førstnevnte beslutningene kommunikative, og de sistnevnte strategiske. Trepartssamarbeid ligger i skjæringspunktet mellom kommunikative og strategiske beslutninger. Grunnlaget for legitimitet i kommunikative beslutninger er innholdet som bredt beslutningsgrunnlag, det felles beste og omforent enighet. I strategiske beslutninger er former det sentrale som regler for saksbehandling, interesseavveiing og avstemming. Strategiske beslutninger er de mest utbredte måtene å fatte beslutninger på i et representativt kommunalt demokrati. Vi er uenig med kritikere av kommunikative beslutninger som skiller mellom teorier om makt og demokrati. Makt og demokrati er kontinuerlige sosiale prosesser i samfunnet som gjensidig betinger og utfyller hverandre. Artikkelen bygger på en undersøkelse av trepartssamarbeid med kvalitative data. Diskursanalyse er metoden for å analysere intervjuer og dokumenter. Generell sosiologisk teori illustreres med data som er særegent for undersøkelsen. Påstanden er at deltakerne diskuterer kommunikative beslutninger på premissene til de strategiske i livsfasepolitikken. Jeg stiller spørsmål ved om trepartssamarbeid i kommunal sektor er et alternativ til New Public Management (NPM).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.urihttp://www.fagbladet2.com/fagbladet/bladkiosken.php?mag=samf&year=0000
dc.subjecttrepartssamarbeidnb_NO
dc.subjectkommunal sektornb_NO
dc.subjectkvalitativnb_NO
dc.subjectdiskursanalysenb_NO
dc.subjectnew public managementnb_NO
dc.subjectNPMnb_NO
dc.titleTrepartssamarbeid og legitimitet: Mellom kommunikative og strategiske beslutningernb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber56-76nb_NO
dc.source.journalFagbladet samfunn og økonominb_NO
dc.source.issue1-2nb_NO
dc.identifier.cristin1793014
cristin.unitcode209,6,4,0
cristin.unitnameInstitutt for organisasjon, ledelse, styring
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel