Show simple item record

dc.contributor.authorLøvlien, Ine
dc.date.accessioned2020-09-18T11:58:05Z
dc.date.available2020-09-18T11:58:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678493
dc.descriptionMastergradsoppgave i treningsfysiologien_US
dc.description.abstractHensikt: Elitesyklister tillater seg typisk en 2-3 uker lang pause ettersesongen. Flere studier har observert reduksjon i prestasjonsparametre etter en slik sesongpause, men å vedlikeholde prestasjonsnivået har vist seg å være viktig dersom en ønsker å heve prestasjonivået den påfølgende sesongen. Repeterte sprinter på 30-s er vist kunne vedlikeholde prestasjonsparametere hos godt trente i perioder med redusert treningsbelastning, men det er uklart hvorvidt én ukentlig økt er tilstrekkelig for å vedlikeholde disse. Hensikten med denne studien var derfor å undersøke hvorvidt ett ukentlig innslag av 30- s maksimale sprinter i en lavintensitetsøkt (LIT) gjennom den 3 uker lange sesongpausen kan bidra til å vedlikeholde prestasjonsparametere hos elitesyklister. Metode: 16 manlige elitesyklister (maksimalt oksygenopptak (VO2maks)): 72,2 ± 4,7 ml/kg/min) deltok i studien. Deltakerne ble tilfeldig inndelt i sprint (S) eller kontroll (K) og treningsbelastningen (iTRIMP) ble redusert ~ 60% gjennom en ~3 uker lang sesongpause. K trente utelukkente LIT, mens S inkluderte 9x30-s i en av sine LIT-økter. En submaksimal laktatprofiltest, trinnvis VO2maks test og et sammenhengende arbeid på 1 time (~60 % av VO2maks) med 4x30-s sprinter etterfulgt av 20-min all-out på selvbestemt watt, ble gjennomført som en lang, sammenhengende test pre og post intervensjonen. Resultater: Hovedfunnet i denne studien var at ett ukentlig innslag av 30-s sprinter i en LIT-økt ser ut til å ha en moderat effekt (p=0,19, ES: 0,2-0,7) på sprintprestasjon. Snittwatt på 20-min all-out, VO2maks, utnyttelsesgrad av VO2maks og Wmaks forble uendret fra pre til post. Konklusjon: Ett ukentlig innslag av 30-s sprinter i en LIT-økt gjennom sesongpausen har moderat effekt på sprintprestasjon hos elitesyklister, sammenliknet med utelukkende LIT, hvor det ble observert en tendens til reduksjon i sprintprestasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectElitesyklisteren_US
dc.subjectSesongpauseren_US
dc.subject30-s sprinteren_US
dc.titleUkentlig innslag av 30-s sprinter har moderat effekt på sprintprestasjon hos elitesyklister gjennom 3-uker sesongpauseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Idrettsmedisinske fag: 850::Treningslære: 851en_US
dc.source.pagenumber29en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record