Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWangensteen, Turid
dc.contributor.authorJansen, Sigrun Dalsaune
dc.contributor.authorHalsa, Astrid Dagmar
dc.date.accessioned2020-12-18T09:01:36Z
dc.date.available2020-12-18T09:01:36Z
dc.date.created2019-10-15T15:59:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for psykisk helsearbeid. 2019, 16 (1), 5-15.en_US
dc.identifier.issn1503-6707
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720148
dc.description.abstractBarn som har foreldre med rusmiddelavhengighet er sårbare. Helsepersonell har plikt til å følge opp barn som pårørende til foreldre eller søsken med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller somatisk sykdom/skade. Syv foreldre/pasienter og 18 barneansvarlige ble intervjuet om erfaringer knyttet til barne- og familiesamtaler innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Funnene viser at barrierer knyttet til både behandlerne, pasientene og organisatoriske forhold gjorde at pasientenes barn i liten grad ble invitert til slike samtaler. Funnene blir diskutert med utgangspunkt i teori om stigma og skam knyttet til foreldreskap og rusmiddelavhengighet.en_US
dc.description.abstractChildren with substance using parents are vulnerable. Health professionals have a duty to follow up children who are next of kin to parents or siblings suffering from mental illness, substance use disorder, or somatic illness/injury. Seven parents/patients and 18 child responsible personnel were interviewed about their experience with conversations between substance users, their children, and health professionals within interdisciplinary specialized substance treatment. Findings show that obstacles connected to health professionals, patients, and organizational conditions, led to children seldom being invited to participate in such conversations. Findings were discussed on the basis of theory on stigma and shame linked to parenthood and substance use disorder.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectbarn som pårørendeen_US
dc.subjectrusmiddelavhengigheten_US
dc.subjectrusbehandlingen_US
dc.subjectbarneansvarligen_US
dc.subjectchildren as next of kinen_US
dc.subjectsubstance use disorderen_US
dc.subjectsubstance treatmenten_US
dc.subjectchild responsible personnelen_US
dc.titleForeldreskap og rus - den tause skammen : barn som har foreldre i rusbehandling blir i liten grad invitert til barne- og familiesamtaleren_US
dc.title.alternativeParenthood and substance use – the silent shame: children with parents in treatment for substance use are seldom invited to participate in conversations between their parents and health professionalsen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderDenne artikkelen er ikke tilgjengelig grunnet manglende rettigheter. / This article will not be available due to copyright restrictions. © Universitetsforlageten_US
dc.source.pagenumber5-15en_US
dc.source.volume16en_US
dc.source.journalTidsskrift for psykisk helsearbeiden_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-3010-2019-01-02
dc.identifier.cristin1737295
cristin.unitcode209,4,9,0
cristin.unitnameInstitutt for sosialvitenskap og veiledning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel