Show simple item record

dc.contributor.authorLaurentz, Laila Jordal
dc.contributor.authorBråten, Marit Åsfrid H.
dc.date.accessioned2015-01-28T09:27:25Z
dc.date.available2015-01-28T09:27:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/274908
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractTittel: ”Sepsis – en forsømt sykdom?” Engelsk tittel: ”Sepsis – a neglected disease?” Hensikt: Å belyse og rette fokuset mot den samlede observasjonskompetansen sykepleieren trenger for å kunne bidra til tidlig identifisering av sepsis. Øke bevisstheten rundt alvorligheten av at sepsis ikke blir oppdaget og behandlet i tide. Problemstilling: Hva skal til for at sykepleieren kan bidra i tidlig identifisering av sepsis? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Det er benyttet pensumlitteratur, selvvalgt litteratur i form av forskning, fagartikler og bøker, samt egne erfaringer. Litteratursøk er gjort ut fra utvalgte søkeord relatert til problemstillingen. Teori: Det utdypes ulike temaer som er valgt for å kunne besvare problemstillingen. Temaene er Florence Nightingale, fysiologiske og patologiske kunnskaper ved sepsis, sykepleieobservasjoner og sykepleierens ansvar. Drøfting: Med utgangspunkt i den valgte litteraturen og teori diskuteres problemstillingen med følgende vinklinger; sykepleierens kunnskaper om sepsis, faktorer som påvirker sykepleieobservasjoner og faktorer som påvirker sykepleierens ansvar. Konklusjon: Sepsis kan være vanskelig å identifisere. Det kreves god observasjonskompetanse hos sykepleieren. Dette består av fysiologiske og patologiske kunnskaper, vilje, moral og ansvar, samt at tverrfaglige og strukturelle faktorer må være integrert. Identifisering av sykdommen krever stor nøyaktighet hos sykepleieren. Nøkkelord: sepsis, observasjon/observation, identifisering/recognition, sykepleie/nursing, knowledge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectobservasjonernb_NO
dc.subjectkunnskapernb_NO
dc.subjectidentifiseringnb_NO
dc.titleSepsis - en forsømt sykdom?nb_NO
dc.title.alternativeSepsis - a neglected disease?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record