Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsen, Magni Hagen
dc.contributor.authorBø, Anders Farstad
dc.date.accessioned2015-02-03T09:32:03Z
dc.date.available2015-02-03T09:32:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275262
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven ser vi på pasienter med samtidig psykisk lidelse i form av psykoselidelser og rusmiddelbruk. Vi bruker et selvlaget case for å illustrere eksempler, relatere teori til praksis og vise vår forståelse av fagstoffet vi tar for oss. Vi bruker miljøterapeutiske behandlingsprinsipper sammen med Jan Kåre Hummelvolls prinsipper om psykiatrisk sykepleie i et forsøk på å besvare en egenlagd problemstilling. Før vi drøfter problemstillingen presenterer vi fagkunnskap. Ikke kun om miljøterapi og Hummelvolls teorier, men også om rusmidler, pasientgruppen vi tar for oss og deres lidelse med mer. Gjennom drøfting setter vi fokus på hva disse prinsippene vil si i praksis samtidig som vi ser på områder hvor miljøterapi og Hummelvolls sykepleieteori fungerer godt sammen. Vi skriver ikke om alt innenfor disse teoriene, men trekker frem det vi mener er mest relevant for oppgaven og for å besvare problemstillingen. I konklusjonen trekker vi sammen de ulike refleksjonene vi har gjort i drøftingen i et forsøk på å besvare problemstillingen. Utenom drøfting og teori har vi også med et metodekapittel hvor vi tar for oss de ulike kildene vi har brukt og kritikk mot disse, hvordan vi har funnet frem til disse og hvorfor de relevante for oppgaven og diskuterer etiske overveielser vi har måtte gjort oss mens vi skrev denne oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectpsykosenb_NO
dc.subjectrusnb_NO
dc.subjectmiljøterapinb_NO
dc.titleForebygging av rusrelatert psykose i et miljøterapeutisk perspektivnb_NO
dc.title.alternativeThe prevention of substance-induced psychosis in a milieu-therapeutic perspectivenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record