Show simple item record

dc.contributor.authorRendalen, Andrea Selene
dc.contributor.authorPedersen, Lene Westbye
dc.date.accessioned2015-02-03T10:10:14Z
dc.date.available2015-02-03T10:10:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275266
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractNorsk tittel: «Av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste» Engelsk tittel: «Sometimes cure, usually help, always comfort» Hensikt: Å få økte kunnskaper om hvordan sykepleieren kan fremme verdighet hos døende sykehjemspasienter, da det er viktig at den terminale fasen oppleve som verdig for pasienten, pårørende og sykepleieren. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleieren fremme en verdig død hos terminale pasienter i sykehjem, og samtidig ivareta deres pårørende på best mulig måte?» Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie som bygger på pensum- og selvvalgt litteratur, samt nasjonal og internasjonal forskning. Teori: Her presenteres teori vi anser som relevant for å besvare problemstillingen: Kims definisjon av sykepleieutøvelsen, Virginia Hendersons sykepleieteorier, omsorgsbegrepet, palliasjon, døden i et sosialt og historisk perspektiv, etikk, lover og retningslinjer. Resultater: Pasienter, pårørende og sykepleiere har sine formeninger om faktorer som danner grunnlaget for en verdig død. Siden verdighet er en subjektiv opplevelse bør sykepleieren derfor ta mest hensyn til pasientens individuelle ønsker og behov. Dersom pårørende oppfatter at deres kjære har fått en verdig død, kan dette gjøre sorgen lettere å bære. Gjennom oppgaven trekker vi også frem døden som en naturlig del av livet, for slik å fremme opprettholdelsen av verdighet i terminal fase. Konklusjon: God palliativ behandling og omsorg er en sammensatt oppgave som krever god kunnskap og kompetanse hos sykepleieren. Dette arbeidet kan gjøres enklere dersom det foreligger et godt tillitsforhold mellom sykepleier og pasienten/pårørende. Verdigheten fremmes best ved respekt for pasienten og pårørende og deres ønsker, samt inkludering av pårørende i behandlingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectpalliasjonnb_NO
dc.subjectverdighetnb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subjectdødnb_NO
dc.title"Av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste"nb_NO
dc.title.alternative"Sometimes cure, usually help, always comfort"nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record