Show simple item record

dc.contributor.authorNæverdal, Marius
dc.contributor.authorSøberg, Espen
dc.date.accessioned2021-10-05T10:19:53Z
dc.date.available2021-10-05T10:19:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787667
dc.description.abstractDigitalisering er et begrep «alle» har hørt om de siste årene enten i media eller på arbeidsplassen. Men hva er det egentlig som fører til digitalisering? Vi har i denne studien forsøkt å forklare hvilke drivere for digitalisering man har i den statlige universitets- og Høyskolesektoren i Norge, samt hvordan man kan benytte drivere som motivasjon hos de ansatte til å oppnå målene man har for digitalisering. Dette er aktualisert gjennom en stortingsmelding fra Kunnskapsdepartementet (2021a) som peker på at digitalisering er en trend som vil utfordre sektoren i tiden fremover. Våre forskningsspørsmål er følgende: 1) Hvilke drivere påvirker digitalisering blant foretak i UH-sektoren? 2) Hvordan kan disse benyttes aktivt for å fremme digitalisering?» Eksisterende litteratur og forskning på temaet er gjennomgått og på bakgrunn av dette bygd opp et teoretisk rammeverk som tar for seg definisjoner rundt digitalisering, setter dette i UH-sektorens kontekst og videre forklarer driverne for digitalisering som er kjent i dagens litteratur. Dette har ført til at vi kunnet benytte dette i diskusjonene vi har hatt om våre funn. Gjennom en kvalitativ studie med hjelp av SDI-modellen (Tjora, 2017) har vi intervjuet 11 ansatte ved to utdanningsinstitusjoner i universitets- og høyskolesektoren i Norge. De ansatte har vært både ledere og undervisere, og har gitt oss et bredt perspektiv og erfaringer knyttet til digitalisering i sektoren. Ved å kode intervjuene har vi gjennomført en dataanalyse som har gitt oss grunnlag for diskusjon. Vi har kommet frem til et sett av drivere vi har tolket som viktig for sektoren. Vi har også identifisert drivere som er ansett som viktige i eksisterende litteratur, men som har vist seg å ikke være like viktige for sektoren vi har undersøkt. Gjennom å konkretisere forskjell mellom eksterne og interne drivere har vi i tillegg kommet med en modell vi mener kan fungere som verktøy for sektoren når man skal oppnå sine mål for digitalisering.en_US
dc.subjectdigitaliseringen_US
dc.subjectUH-sektorenen_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectintervjueren_US
dc.titleDrivere for digitalisering i Universitets- og Høgskolesektorenen_US
dc.title.alternativeDrivers for digitalization in higher education institutionsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record