Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBestum, Tiril Krogh
dc.date.accessioned2015-03-16T09:06:56Z
dc.date.available2015-03-16T09:06:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/279272
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Folk lever lenger, legemiddelbehandlingen blir bedre, og Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012, bidrar blant annet til færre liggedøgn på sykehus. Dette får som konsekvens at andelen av befolkningen som har behov for hjemmesykepleie har steget, og vil fortsette å øke i årene framover. Når ansvaret for en persons legemidler flyttes til hjemmesykepleien, er det en forutsetning at dette sikres på en betryggende og forsvarlig måte. Multidose er en maskinelt pakket remse med legemidler legen har forordnet. Posene blir pakket spesielt til hver enkelt pasient påskrevet tidspunkt, dato, navn og hvilke legemidler og antall. Innføringen av multidose har vært sett på som et viktig bidrag for å møte det økende behovet innen hjemmesykepleie på en sikker måte. Hensikt: Målet med legemiddelbehandlingen, er at pasientens helse skal bli bedre. Multidose har vist seg å være tids- og dermed kostnadsbesparende, men spørsmålet er om det også har ført til økt sikkerhet for den enkelte pasient. Metode: Dette er en fordypningsoppgave basert på faglitteratur, forskning og egne erfaringer fra praksis og jobb. Resultater: Det har vist seg at innføringen av multidose har som en konsekvens økt bevisstgjøring og fokus på samkjøring av medisinlister mellom fastlege og hjemmesykepleien. Også mye verdifull sykepleietid er frigjort, men det er varierende hva denne frigjorte tiden blir benyttet til. Konklusjon: Det er forsket mye på de økonomiske aspektene, men svært lite på de helsemessige gevinstene for pasientene med multidose, og eventuelt mulige, uheldige bivirkninger. Nøkkelord: multidose, pasientsikkerhet, hjemmesykepleie, legemiddelhåndtering, kommunikasjon, compliance (etterlevelse)nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecthjemmesykepleienb_NO
dc.subjectlegemiddelhåndteringnb_NO
dc.subjectcompliancenb_NO
dc.subjectetterlevelsenb_NO
dc.title"Multidose og pasientsikkerhet"nb_NO
dc.title.alternative"Multidose and patient security"nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel