Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSlåtten, Ann Merethe Køien
dc.contributor.authorSimensen, Rita
dc.date.accessioned2015-05-28T07:09:39Z
dc.date.available2015-05-28T07:09:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284134
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractTITTEL: Postoperativ smertebehandling PROBLEMSTILLING: «Hvordan kan sykepleiere i ortopedisk avdeling bidra til å bedre postoperativ smertebehandling for elektive pasienter?» FORMÅL: Formålet med oppgaven er å øke bevisstheten rundt postoperativ smertebehandling å se på sykepleierens rolle i denne. Samtidig fokuserer vi på hvilken betydning god postoperativ smertebehandling har for pasienten. VALG AV METODE: I oppgaven er det brukt litteraturstudie som metode. Vi har basert besvarelsen på pensumlitteratur, forskning og selvvalgt litteratur. Forskningen som er anvendt i oppgaven bygger hovedsakelig på kvalitative metoder og er ikke eldre enn ti år. RESULTAT: Ortopedisk kirurgi blir i dag ofte utført i et akselerert behandlingsforløp. Dette innebærer tett tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning og forutsetter optimal smertebehandling. For å bedre den postoperative smertebehandlingen er det avgjørende med økt faglig kunnskap, pasientfokus gjennom brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. Det er også av stor betydningen at arbeidet struktureres med systematisk pre-operativ informasjon, smertekartlegging og dokumentasjon. Vi har sett at i det akselererte behandlingsforløpet er smertebehandlingen blitt satt i system og dermed forbedret.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectortopedinb_NO
dc.subjecttverrfaglighetnb_NO
dc.subjectbrukermedvirkningnb_NO
dc.titlePostoperativ smertebehandlingnb_NO
dc.title.alternativePostoperative pain managementnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel