Show simple item record

dc.contributor.authorLundgren, Mia
dc.contributor.authorSvensson, Tommy
dc.date.accessioned2015-06-29T09:30:12Z
dc.date.available2015-06-29T09:30:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285927
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2015nb_NO
dc.description.abstractTrots de sjunkande siffrorna är hjärtinfarkt tillsammans med cancer en av den vanligaste dödsorsaken i Norge. År 2012 dog 3091 av hjärtinfarkt (statisktisk sentralbyrå, 2012). I Norge är det ca 15 000 som får en akut hjärtinfarkt varje år och hälften av dessa är under 76 år. Dessutom är det ett antal som får angina pectoris, eller andra hjärtsjukdomar (Folkhelseinstitutet, 2015). Alla mäniskor har rätt till information vad de än lider av för sjukdomar (pasient- og brukerrettighetsloven §3-2). Patienter som läggs in på sjukhuset för en akut hjärtinfarkt får snabbt behandling och tiden på sjukhuset blir kort om det inte sker några komplikationer. Risken för återfall är stor och det är därför viktigt med förebyggande arbete. (Folkhelseinstitutet, 2015). ”Hjärtinfarkt och andra hjärte och kärl sjukdomar förebyggs med hjälp av tilltag riktat mot hela befolkningen och individuella tilltag” (Folkhelseinstitutet, 2015). Många av hjärtpatienter är rädda för fysisk aktivitet och vågar inte ens tänka tanken på att utöva sex. Detta är en feluppfattning. Patienter som är rädda för att anstränga sig fysiskt ska inte vara det utan man bör uppmana de till att utöva fysisk aktivitet (LHL, 2014). De ska ha god information om att de faktiskt får lov att pressa sig till toleransgränsen, men att de samtidigt bör vara observanta på symtom som uttalad trötthet, andfåddhet och kärlkramp. Detta är varningssignaler som patienten ska ta på alvar och lyssna till genom att vita åtgärden som att vila en stund (Mårtensson,Fridlund &Jaarsma, 2014). En stor andel av patienterna vågar inte diskutera sex och de anser att ämnet som tabubelagt trots att sex har stor psykologisk betydelse för många och därför är ett väldigt viktigt ämne att diskutera (Persson & Stagmo, 2008). Att se patienten som en sexuellt aktiv individ är en viktig iakttagelse att göra för sjuksköterskan. Det är först då kan de göra skillnad i patientens hälsa genom att ge god råd och vägledning angående sexualitet som hjälper patientens tillfrisknad (Westgren, 2010). Hjärtinfarkt, sexuell motivation, negativ kroppsuppfattning och oro för kroppsfunktioner var faktorer som inverka på sexualiteten (Träen, 2007).nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectsamtalenb_NO
dc.subjectseksualitetnb_NO
dc.subjecthjerteinfarktnb_NO
dc.subjectseksnb_NO
dc.subjectpasientnb_NO
dc.subjectpsykologisknb_NO
dc.subjectkroppsbildenb_NO
dc.titleSamtalet om sexualitet efter hjärtinfarktnb_NO
dc.title.alternativeTalk about sexuality after myocardial infarctionnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record