Show simple item record

dc.contributor.authorVærlien, Anette
dc.contributor.authorEngehaugen, Line
dc.date.accessioned2015-06-29T11:32:37Z
dc.date.available2015-06-29T11:32:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285973
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2015nb_NO
dc.description.abstractOpplevelser fra praksis har fått oss til å tenke at pasienter med venøse leggsår trenger mer helhetlig sykepleie. Vi har opplevd at fokus på disse pasientene ofte omhandler såret og sårprosedyren. Tiltak som bedre ernæring, smertelindring og bedre livskvalitet har ikke vært i fokus. Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere i hjemmesykepleien utføre helhetlig sykepleie til pasienter med venøse leggsår? Oppgavens hensikt: Belyse et tema som ikke har fått nok oppmerksomhet i utdannelsen og mange steder i yrkesutøvelsen. Vi mener dette er et aktuelt tema, da det forventes en økning av pasienter med venøse leggsår grunnet høyere levealder, og flere med livsstilssykdommer som øker risikoen for å utvikle venøse leggsår. Metode: Vi har skrevet en litteraturstudie hvor vi har benyttet faglitteratur, og forskningsartikler basert på kvalitative og kvantitative metoder. Søkene vi har gjort for å finne relevant forskning er gjort i databasene: EBSCOhost, Cinahl og SveMed+. Vi har benyttet Onlinelibrary, Wiley, Cochranelibrary og SweMeSH for å finne gode MeSH/emneord til videre søk etter artikler. Resultat: Artiklene vi har benyttet konkluderer alle med at mer helhetlig sykepleie til denne pasientgruppen er viktig i behandlingen, og at tillitsskapende arbeid mellom pasient og sykepleier er nødvendig. Konklusjon: Sykepleiere trenger mer kunnskap om hvordan helhetlig sykepleie til denne pasientgruppen kan bidra til bedre sårtilheling. Det er viktig med mer forskning på området, da det i dag er noe mangelfullt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectbandasjenb_NO
dc.subjectvenøsenb_NO
dc.subjectleggsårnb_NO
dc.subjectsårprosessennb_NO
dc.subjectsykepleiernb_NO
dc.subjecthjemmesykepleienb_NO
dc.subjectlivsstilssykdomnb_NO
dc.subjectsykepleier-pasientrelasjonnb_NO
dc.title«Mer enn bare en bandasje»nb_NO
dc.title.alternative«More than a bandage»nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record