Show simple item record

dc.contributor.authorEngevik, Helene Andersen
dc.contributor.authorEngebråten, Tina
dc.date.accessioned2015-06-29T12:45:39Z
dc.date.available2015-06-29T12:45:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285994
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2015nb_NO
dc.description.abstractTema: Sykepleie til barn med nyoppdaget diabetes type 1/Nursing of children with newly diagnosed type 1 diabetes. Formål: Vi vil presentere hvordan vi kan yte god sykepleie i løpet av første sykehusinnleggelse etter nyoppdaget diabetes type 1. Vi vil presentere hva som er viktig å fokusere på i forhold til kunnskapsformidling, opplæring og individuell tilrettelegging, gjennom planlegging, veiledning, utøvelse og evaluering. Problemstilling: Hvordan yte god sykepleie til barn på sykehus med nyoppdaget diabetes type 1? Metode: Vi har anvendt et kvalitativt litteraturstudie ved å innhente kunnskap fra pensumlitteratur og selvvalgt litteratur. Vi presenterer forskning av nyere dato på bakgrunn av kvalitetssikring, og prioritert forskningslitteratur av forfattere med helsefaglig bakgrunn. Resultat og konklusjon: Basert på sykepleieteori, lovverk, yrkesetikk, forskning og litteratur konkluderer vi med at god sykepleie innebærer omsorg, tilrettelegging og respekt for enkeltindivider, og kompensering for manglende egenomsorgskapasitet. Barn skal inkluderes i egen behandling så langt det lar seg gjøre basert på god veiledning og undervisning. Dette krever gode relasjoner mellom pasient og sykepleier, og er avgjørende for at barnet skal mestre behandlingen av sin diabetes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectnyoppdagetnb_NO
dc.subjectdiabetesnb_NO
dc.subjecttype 1nb_NO
dc.subjectkunnskapsformidlingnb_NO
dc.subjectopplæringnb_NO
dc.subjecttilretteleggingnb_NO
dc.subjectsykehusnb_NO
dc.title”Hva vil skje videre?” Sykepleie til barn med nyoppdaget diabetes type 1nb_NO
dc.title.alternative”What will happen next?” Nursing of children with newly diagnosed type 1 diabetesnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record