Show simple item record

dc.contributor.authorSkogstad, Una
dc.date.accessioned2015-06-29T12:47:30Z
dc.date.available2015-06-29T12:47:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285996
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven omhandler trekulturelle barns hjemkomst fra vertslandet og identitetsutvikling. Først kommer en definisjon og beskrivelse av trekulturelle barn. Deretter blir det lagt frem teori om når barnet kommer tilbake til hjemlandet sitt etter utenlandsopphold. Hvordan det oppleves, og hvilke utfordringer som møter det. Oppgaven tar også for seg identitetsutviklingen til barnet sett i lys av den trekulturelle erfaringen. Hvordan dette påvirker identiteten dens, og hvilke utfordringer som kommer på bane med tanke på å være trekulturell. Forfatteren har selv trekulturell bakgrunn, og legger frem to erfaringer som drøftes sammen med teorien som fremstilles. Oppgaven konkluderer med at hjemkomsten er en lang prosess preget av en rekke utfordringer før barnet finner sin plass. Identitetsutviklingen er avhengig av trygge rammer å utvikle seg innenfor, og en stadig kamp om å integrere sin bakgrunn og sine opplevelser i identiteten sin.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis is about Third Culture Kids (TCK) and their experiences while returning home, and their identity development. The thesis starts by giving the reader a definition and description of what a TCK is. It tells about the challenges that meet the TCK upon arrival to their home country, and how their experiences are. The thesis also tells about how the children develop their identity, considering their third culture experience. How this affects their identity, and what challenges they encounter. The author was a TCK herself, and shares two experiences that will be discussed in light of the obtained theory. The thesis concludes that the return is characterized by a long process of challenges that lead to the TCK settling inn and finding their place. The TCK’s identity is recognized by a struggle of integrating their background and experiences in its identity.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjecttrekulturellenb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectidentitetsutviklingnb_NO
dc.titleUtlending i norsk hud. Om trekulturelle barns hjemkomst og identitetsutvikling.nb_NO
dc.title.alternativeA stranger at home. Third Culture Kids return and identity development.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber30.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record