Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHjaltadottir, Maria Klara Adalheidur
dc.date.accessioned2015-07-02T13:59:26Z
dc.date.available2015-07-02T13:59:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286389
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven tar utgangspunkt i Charles Taylors bedømmelse av modernitetens konsekvenser. Han mener at det i moderniteten har blitt hevdet at individet er selvtilstrekkelig i moralsk henseende, og at mennesket i nyere tid har mistet forbindelsen til det fellesskapet det naturlig inngår i og henter sine begreper om moralen fra. Hans prosjekt, og mitt i denne oppgaven, er å vise hvordan mennesket er avhengig av fellesskapet i sin moralske dannelse. Dette gjør jeg ved å undersøke hva Aristoteles og Kant, i tillegg til Taylor, sier om individets forhold til fellesskapet i dannelsesprosessen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This bachelor thesis is based on Charles Taylor's assessment of the consequences of modern philosophy. He believes that it has been argued in modernity that the individual is self-sufficient in moral respect, and that man of recent times has lost its connection to the community from which he derives his notions of morality. Taylor’s project, as well as mine in this paper, is to show how the individual is dependent on the community in its moral enlightenment. I do this by examining what Aristotle and Kant, in addition to Taylor, says about the individual’s relationship to the community in the process of moral enlightenment.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmoralsk dannelsenb_NO
dc.subjectindividnb_NO
dc.subjectfellesskapnb_NO
dc.subjectKantnb_NO
dc.subjectTaylornb_NO
dc.subjectAristotelesnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.titleMoralsk dannelse i spennet mellom individet og fellesskapet.nb_NO
dc.title.alternativeMoral enlightenment of the individual in relation to the community.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel