Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNyengen, Randi
dc.contributor.authorDalsegg, Linn Merethe
dc.date.accessioned2015-08-24T08:01:02Z
dc.date.available2015-08-24T08:01:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297850
dc.descriptionBachelor sykepleie 2015nb_NO
dc.description.abstractEr Klient-, og resultatstyrt praksis (KOR) et verktøy for ”perfekt” brukermedvirkning? Engelsk tittel: Is Partners for Change Outcome Management System (PCOMS) a tool for the “perfect” user interaction? Hensikt: Vår hensikt med denne oppgaven er å oppnå kunnskaper om KOR som verktøy i samtale for å fremme brukermedvirkning, da vi ser dette som viktig for utfallet av samtalen. Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleiers bruk av KOR-skjema i samtale fremme brukermedvirkning?” Metode: Vår bacheloroppgave bygger på pensumlitteratur og diverse selvvalgt litteratur da den er en litteraturstudie. Vi har også funnet en del relevant internasjonal forskning, men også noe nasjonal forskning. Teori: I teoridelen presenterer vi teorien vi har funnet relevant for besvarelse av vår problemstilling. Dette innebærer blant annet en presentasjon av vår sykepleieteoretiker samt definisjoner av begrepene sykepleier, KOR, samtale og brukermedvirkning. Resultater: Det er helt tydelig at KOR fungerer, men man vet enda ikke helt hvorfor. Man ser også at KOR har god effekt på brukere med et forventet negativt utfall, men det er mindre forståelse for hvorfor KOR har så bra effekt på brukere som allerede forventes å ha et positivt utfall. Konklusjon: Ved bruk av Outcome Rating Scale (ORS) vil brukeren få muligheten til å vise hvordan sin livssituasjon er og sykepleieren vil få innblikk i om det foreligger noen endring eller ikke. Dermed kan de sammen diskutere resultatene. Ved bruk av Session Rating Scale (SRS) får brukeren mulighet til å gi sin vurdering av den spesifikke samtalen og sykepleieren får også tilbakemelding på brukerens oppfattelse av alliansen. Sammen kan de da komme frem til en løsning. På denne måten kan sykepleieren ved å implementere KOR i samtalen gi brukeren en mye større grad av involvering i egen behandling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectbrukermedvirkningnb_NO
dc.subjectklient og resultatstyrt praksisnb_NO
dc.subjectkornb_NO
dc.titleEr KOR et verktøy for ”perfekt” brukermedvirkning?nb_NO
dc.title.alternativeIs PCOMS a tool for the “perfect” user interaction?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel